Stapelen van financiering: zo krijg ik toch een financiering voor mijn plannen

Stapelen van financiering: zo krijg ik toch een financiering voor mijn plannen

Volgens vele onderzoeken daalt de kredietverlening aan het MKB. Het MKB zou geen financiering meer krijgen bij banken. Deels is dat waar. De banken zijn de afgelopen jaren zeer kritisch geweest op financieringsaanvragen. Vooral bepaalde sectoren, zoals bouw, horeca en vastgoed, zaten per definitie in de “rode zone” en kregen geen krediet. Financieringsaanvragen moesten goed onderbouwd zijn. Daar waar het vroeger met een gesprek geregeld was, moesten er nu meerjarenprognoses, taxatierapporten en marktanalyses worden overlegd. Een financiering aanvragen is daarmee (weer) een tijdrovende en soms kostbare aangelegenheid geworden.

Naast de banken zijn er de afgelopen jaren diverse alternatieve financieringsvormen ontstaan. De achtergestelde lening van de familie is natuurlijk al jaren een alternatief. Crowdfunding en kredietunies zijn een nieuw fenomeen. Wat is het verschil?

Bij crowdfunding maak je je ondernemingsplan en financieringsaanvraag openbaar, meestal via internet, waarna willekeurige personen, die je plannen interessant vinden, voor een bepaald bedrag mee kunnen doen en je geld lenen. Zo kan het zijn dat tientallen verschillende personen jouw plan financieren. Crowdfunding verloopt meestal via een bemiddelingssite, die jouw plannen vooraf toetst, deze openbaar maakt en alle formaliteiten voor de financiering regelt. Er is hier dus sprake van bemiddeling door de crowdfundingsite, die hiervoor een vergoeding ontvangt. Rente en aflossing betaal je aan de verschillende personen die je geld hebben geleend.

Bij een kredietunie is sprake van verschillende financieringswijzen. Een aantal kredietunies doet ook alleen aan bemiddeling en verstrekt zelf dus geen leningen. Een aantal doet dat wel. Een daarvan is de Achterhoekse kredietunie Naoberkrediet. Deze kredietunie heeft fondsen verworven bij een aantal betrokken Achterhoekse (oud-)ondernemers, die de regio en de bedrijven een warm hart toe dragen. Naoberkrediet is een van de weinige kredietunies die daadwerkelijk leningen heeft verstrekt. Je leent dus van Naoberkrediet.

Uiteraard worden eisen gesteld (o.a. geen commercieel vastgoed of levende have en bij voorkeur bewezen ondernemerschap), betaal je rente en is de omvang van de financiering beperkt tot € 250.000. Je krijgt dan wel een coach die je helpt in jouw bedrijfsvoering en Naoberkrediet kijkt vooral naar ondernemerschap en minder naar zekerheden. Naobers kennen elkaar en vertrouwen is daarbij een groot goed.

Banken daarentegen kijken vooral naar kengetallen en zekerheden maar hebben meer financiële armslag. Ook willen banken graag dat de ondernemers of derden mee financieren om de risico’s te delen. In combinatie met Naoberkrediet kan zo een financiering voor meer dan € 250.000 worden opgetuigd. Er ontstaat een win-win: de bank is soepeler met de financiering omdat Naoberkrediet mee doet waardoor de bank minder risico loopt en de ondernemer kan zijn plannen financieren. Dit noemen we het zogenaamde “stapelen” van financieringen.

Dus wil de bank niet financieren, meld je dan bij Naoberkrediet. Mogelijk kan Naoberkrediet al dan niet samen met jouw bank de financiering wel arrangeren.

Auteur

Frank Maarsingh

Directeur | Registeraccountant BonsenReuling
Begonnen als assistent-accountant bij een Big4-kantoor om een goede basis te krijgen. Daarna een uitstapje naar een controllersfunctie gemaakt om de “andere kant van de cijfers” eens mee te maken. Al snel miste ik de uitdaging en afwisseling en ben snel weer teruggekeerd in de accountancy. Nu wel bij een middelgroot kantoor in verband met de breedte van de dienstverlening en het meer diepgaande clientcontact. Eerst in Arnhem en Nijmegen, maar later weer teruggekeerd naar mijn “roots” in de Achterhoek.

Sinds 2005 als partner/aandeelhouder aan het mede-ondernemen bij BonsenReuling. Inmiddels al 25 jaar ervaring.

Naast werkzaamheden als registeraccountant, vooral bedrijfseconomisch en fiscaal adviseur. Denk daarbij aan bedrijfsopvolging, -waardering en -overdracht/verkoop, maar ook bij veel clienten “praatpaal” voor de ondernemer. Out-of-the-box denken is een van mijn kwaliteiten. Het oplossen van bedrijfseconomische uitdagingen is een andere passie. Denk daarbij aan het herstructureren van een onderneming, het “weer op de rails zetten” van een onderneming en het uitwerken van investeringsplannen tot het begeleiden van de financiering daarvan.

Ik streef bij al mijn werkzaamheden naar een open en directe communcatie. Duidelijkheid met begrip voor elkaars belangen staat voorop. Winnen is mooi maar win/win is beter. Als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen!!!

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *