Procedure voor vastgoed-ondernemer gewonnen!

Procedure voor vastgoed-ondernemer gewonnen!

Een tijdje geleden heb ik een blog geschreven over de donkere wolken die zich samen pakten voor alle vastgoed-ondernemers in Nederland. Inmiddels heb ik een procedure gevoerd voor één van mijn vastgoed-klanten, en met succes!

Wat speelt er?

“Een vastgoed-bv is niet snel een onderneming”

De titel van deze alinea vertaalt de mening van onze regering. Tijdens de parlementaire behandeling van de nieuwe Successiewet, heeft de toenmalig staatssecretaris van Financiën Jan Kees de Jager gezegd dat een vastgoed-bv niet snel een onderneming in fiscale zin vormt. Dat geldt dus ook wanneer je een zeer actieve vastgoed-ondernemer bent!

Geen onderneming, dan ook geen vrijstellingen!

Als jouw vastgoed-bv fiscaal niet als onderneming wordt beschouwd, is dat een hele vervelende constatering, aangezien dan geen fiscale faciliteiten (bedrijfsopvolgingsregeling) van toepassing zijn bij vererving of schenking van aandelen in je bv.

Dat betekent bijvoorbeeld dat bij jouw overlijden als aandeelhouder van zo’n bv, acuut 25% aanmerkelijk belangheffing én acuut 20% erfbelasting is verschuldigd over de waarde van de aandelen.

In het voorbeeld van mijn klant, die een vastgoed-bv heeft met een waarde van circa € 5 mln, betekende dat bij zijn overlijden een acute belastingaanslag van € 2 mln! En aangezien alle vermogen vast zit in bakstenen, kan de aanslag onmogelijk uit de nalatenschap worden betaald, te meer omdat het vastgoed momenteel bijna onverkoopbaar is.

BonsenReuling wint de procedure

Na eerst voor de Rechtbank Arnhem te hebben verloren, heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ons nu in het gelijk gesteld en is de acute belastingaanslag bij overlijden geen € 2 mln, maar nagenoeg nihil!

Het Gerechtshof oordeelde dat mijn klant wel degelijk ondernemer is, aangezien hij een forse vastgoedportefeuille heeft, bijzondere expertise, veel dynamiek in de portefeuille en hij met zijn arbeidsinzet een hoger rendement nastreeft dan een gemiddelde belegger.

Inmiddels ben ik procedures opgestart voor meerdere vastgoed-ondernemers in het hele land. De belastingdienst stelt zich namelijk ondanks deze uitspraak, in bijna alle situaties nog steeds op het standpunt dat er geen sprake is van een onderneming.

Ben jij ook zo’n vastgoedondernemer, ga dan snel in verweer, want de fiscale belangen zijn enorm. Er is ook haast bij geboden omdat de bedrijfsopvolgingsregeling waarschijnlijk binnen een aantal jaar zal verdwijnen.

Neem gerust contact met mij op voor een gratis en vrijblijvend oriënterend gesprek.

Auteur

Mark de Jonge

Directeur | Belastingadviseur BonsenReuling
Ik ben fiscaal jurist/belastingadviseur/ondernemer en als vennoot verbonden aan BonsenReuling.

Het vinden van creatieve oplossingen is mijn kracht en ik haal er enorme voldoening uit om voor mijn klanten pro actief alle fiscale kansen te benutten, eventuele risico’s uit te sluiten en hen in brede zin te adviseren bij ingrijpende ondernemersbeslissingen, zoals fusies, het opstarten van nieuwe activiteiten, bedrijfsopvolging, maar ook estate planning en pensioenplanning.

Gecombineerd met mijn ervaring in de woningcorporatie- en zorgsector, zet ik mijn fiscale kennis ook in om woningcorporatie- en zorginstellingen op een begrijpelijke, no-nonsense Achterhoekse manier te adviseren bij uiteenlopende fiscale kwesties.

  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *