Mogelijkheden tot kansen?

Mogelijkheden tot kansen?

Tijdens het kijken van het WK moest ik terugdenken aan de discussie over de definitie van een kans ten opzichte van een mogelijkheid. Wat mij betreft zijn ondernemers mensen die niet alleen de mogelijkheid tot een kans zien, maar deze ook zoveel mogelijk benutten. De hele goede creëren zelfs hun eigen kansen…

Opvallend is dan wel dat dat idee bijna heiligmakend is en dat er nog steeds te weinig oog is voor de stimulerende maatregelen die er zijn. En nee die gelden niet alleen voor de hoog technische bedrijven, maar voor iedereen die innovatief bezig is.

De regelingen, die nog steeds te weinig meegenomen worden, kunnen op een aantal gebieden liggen. Denk hierbij aan:

  • Subsidieregelingen
  • Speciale financieringsregelingen
  • Fiscale maatregelen (met name innovatiebox)

In de praktijk zie ik nog te vaak dat men kansen laat liggen. Met name de WBSO in combinatie met de bijbehorende innovatiebox ligt voor veel bedrijven voor het grijpen. Zoals Mark de Jonge in zijn blogs heeft aangegeven wordt de innovatiebox nog steeds te weinig gebruikt, terwijl er recht op kan zijn!

Aan de andere kant realiseer is me ook dat het verkrijgen van de overige regelingen een vak op zich is geworden. Hoe weet je nu welke regelingen op jou van toepassing zijn en onder welke voorwaarden je hiervoor in aanmerking komt?

Het antwoord klinkt uit de mond van een accountant waarschijnlijk erg logisch: zorg voor de juiste partners om je heen. In deze tijd is er niet één partij die van alle dingen verstand kan hebben. Zorg dus dat het elftal op de juiste wijze wordt opgesteld en dan komen zowel de mogelijkheden als de kansen vanzelf. Het wordt daarna alleen een kwestie van inkoppen…

Auteur

Stefan Klijn

Directeur | Accountant BonsenReuling
Mijn werkzaamheden bestaan als accountant vooral uit bedrijfseconomische en fiscale advisering. Denk daarbij aan bedrijfsopvolging, -waardering en -overdracht/verkoop.

Het is mijn ambitie om inzicht te verschaffen in vaak complexe vraagstukken waarbij zeker niet alleen de financiële of fiscale kant van een vraagstuk aan de orde komt. De menselijke factor is heel vaak een zeer belangrijk onderdeel van de verschillende trajecten.

   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *