Minimumloon in Duitsland: heeft meer gevolgen dan je denkt

Minimumloon in Duitsland: heeft meer gevolgen dan je denkt

Per 1 januari 2015 geldt ook in Duitsland een minimumloon. Het minimumloon bedraagt in principe € 8,50 per uur. Het minimumloon geldt in principe voor alle werknemers die in Duitsland werkzaam zijn. Veel Nederlandse werknemers die in Duitsland werken, ontvangen minimaal dit uurtarief waardoor er niets aan de hand lijkt. Maar niets is minder waar.

Administratieve lasten omtrent minimumloonregeling

Uiteraard moeten de Duitse instanties kunnen controleren of een werknemer die in Duitsland werkt ook daadwerkelijk het minimumloon ontvangt. Om dit te kunnen controleren heeft men wetgeving ingevoerd. Dit kan een flinke administratieve impact hebben voor Nederlandse bedrijven die in Duitsland een opdracht hebben.

Denk wat betreft de administratieve lasten onder andere aan:

 • een werknemer moet documenten bij zich hebben waaruit blijkt dat hij minimaal het Duitse minimum loon verdient. Denk hierbij aan een kopie van een recente loonstrook en een kopie arbeidsovereenkomst en wellicht het betalingsbewijs van het loon.
 • de werknemer moet eventueel voor aanvang van de werkzaamheden worden gemeld bij de Duitse douane waarin onder andere  informatie wordt verstrekt welke werknemer, waar welke werkzaamheden verricht.

Taal en invullen formulieren

Om onnodige problemen te voorkomen is het van belang de documenten bij voorkeur in de Duitse taal te kunnen laten zien. Het is dus aan te bevelen om een vertaling van de Nederlandse loonstrook en arbeidsovereenkomst beschikbaar te hebben. Verder dienen eventuele meldingsformulieren altijd erg precies ingevuld te worden. Denk bijvoorbeeld aan formaliteiten omtrent het uitschrijven van de voornamen (in plaats van het hanteren van een afkorting).

Indien niet  of niet tijdig wordt gemeld of een en ander niet kan worden aangetoond, dreigen hoge boetes. Ik weet niet of dit direct al in januari 2015 tot grote problemen zal leiden, maar dit verdient dus wel op korte termijn aandacht.

Branches

De branches waarvoor de nieuwe meldingsregeling gelden zijn vrij divers. Branches die bijzondere aandacht nodig hebben zijn:

 1. Bouwsector (Baugewerbe)
 2. Horeca, logiesverstrekkers
 3. Personenvervoer
 4. Expeditie- en transportsector en de daaraan verbonden logistieke sector
 5. Kermissector
 6. Bosbouwsector
 7. Gebouwenreiniging
 8. Bedrijven die betrokken zijn bij op- en afbouw van beurzen en tentoonstellingen
 9. Vleessector

In de bouwsector komt bovenstaande wellicht bekend voor. Dit komt omdat deze regeling al jaren geldt voor de bouwsector / sommige bouwwerkzaamheden. Ten aanzien van de bouw geldt echter dat sommige bouwgerelateerde bedrijven onder de oude regeling geen meldings- en documentatieplicht had. Onder de nieuwe regeling zullen echter veel vaker ook dit soort bedrijven onder deze regeling vallen.

Kansen

De nieuwe wetgeving biedt natuurlijk niet alleen maar nadelen. Het biedt ook kansen op de Duitse markt. Doordat Nederlandse werknemers doorgaans al het minimumloon ontvangen, hoeven Nederlandse bedrijven hun prijzen in beginsel niet aanmerkelijk te verhogen. Duitse bedrijven en overige buitenlandse (vaak Oost Europese) bedrijven, kunnen nu formeel niet meer werken met lager betaald personeel. Dit kan natuurlijk de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven in Duitsland verbeteren.

Oppassen

Het is nu natuurlijk voor de Duitse overheid exact bekend wie, waar hoe lang werkzaam is. Deze gegevens worden doorgaans ook gebruikt om bijvoorbeeld te beoordelen of werknemers en/of ondernemers belastingplichtig worden in Duitsland. Denk echter ook aan andere wetgeving zoals de beoordeling of aan de cabotage wetgeving bij transport wordt voldaan.

Wat nu te doen?

Helaas is nog niet alles duidelijk en uitgewerkt. Bovenstaande is dus ook niet uitputtend en niet voor ieder bedrijf zo toepasbaar. Ook wordt er nog wel wat politiek bedreven om de administratieve lasten voor Nederlandse bedrijven te beperken. Met name de transportsector is daar erg druk mee.

Het is echter van belang zo snel mogelijk contact op te nemen met je Duitse adviseur om te beoordelen wat de nieuwe wetgeving voor jouw situatie betekent en voor concreet advies op maat.

Indien je geen goede adviseur in Duitsland kent of met jouw huidige adviseur niet verder komt, dan kunnen wij je uiteraard goede contactpersonen aanbevelen. Neem dan contact op met Duitsland-desk.nl onder telefoonnummer 0545-46 36 26 of stuur een mail naar i.pondes@bonsenreuling.nl.

Auteur

Ingmar Pondes

Directeur | Fiscalist BonsenReuling
Sinds 2001 ben ik werkzaam als fiscalist in de mkb-praktijk. Mijn hart ligt bij grensoverschrijdend werken en ondernemen (Nederland en Duitsland) en bij omzetbelastingvraagstukken.

 

2 reacties

 • Avatar

  Geachte heer Pondes,

  Mijn man heeft van 7 april t/m 20 mei voor een Duits bedrijf gewerkt.
  Helaas hebben wij tot op heden nog geen salarisstrook en DPU1 van de
  werkgever mogen ontvangen.

  Wel is 2x een bedrag overgemaakt wat volgens ons niet klopt.

  Is er een mogelijkheid om ergens de werkgever te dwingen tot het
  overhandigen van de nodige papieren en kunnen wij de bedragen ergens
  controlen.

  Alvast bedankt voor uw reactie.

  Met vriendelijke groet,

  Angela Beers

  Beantwoorden
  • Susanne te Poele

   Geachte mevrouw Beers,

   Het lijkt logisch dat uw man voor zijn werkzaamheden een loonstrook zou moeten ontvangen. Op basis van de informatie die u geeft, kunnen wij alleen niet goed inschatten of dit inderdaad het geval zou moeten zijn (waar heeft hij de werkzaamheden voor dit Duitse bedrijf verricht? Wat voor een contact is gesloten? e.d.). Het is mogelijk dat het nu simpelweg nog te vroeg is een loonstrook te kunnen ontvangen (het duurt vaak even voordat een werknemer is aangemeld en kan worden verwerkt) en dat de loonstrook binnen enkele weken alsnog volgt. Zo niet, dan verzoeken wij u (vrijblijvend) telefonisch contact op te nemen op telefoonnummer +31 545 46 36 26, zodat wij de situatie wat uitvoeriger kunnen bespreken en afhankelijk daarvan de mogelijkheden kunnen bespreken.

   Met vriendelijke groet,

   Susanne te Poele

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *