Is de levensloopverlofkorting toegepast?

Is de levensloopverlofkorting toegepast?

Recent heb ik de aangifte inkomstenbelasting 2013 van mijzelf en mijn vrouw aangevuld en ingediend. Tot mijn verbazing zag ik dat nota bene één van de grootste salarisverwerkers van Nederland de levensloopverlofkorting niet had toegepast.

In 2013 kon je het gespaarde levenslooptegoed fiscaal gunstig uit laten betalen. Van het saldo op 31 december 2011, inclusief de rente over 2011, mocht je 20% netto ontvangen en slechts 80% was belast. Veel mensen hebben er voor gekozen om dit uit te laten betalen, zo ook mijn vrouw.

Mijn vrouw koos er dus voor om het saldo uit te laten betalen, dit werd keurig verwerkt. Zij had in een verleden 1 jaar gespaard, dat moest, anders kreeg je geen ouderschapsverlofkorting. Echter voor ieder gespaard jaar bouw je ook levensloopverlofkorting op, € 205 (2013). Deze korting op de loonheffingen mag je ook toepassen. Maar tot mijn verbazing was dit in 2013 bij de uitbetaling niet toegepast, terwijl haar salarisspecificatie wordt opgesteld door één van de grootste salarisverwerkers van Nederland!

Na de gegevens van de belastingdienstsite gedownload te hebben, zag ik ook bij de gegevens van mijn vrouw staan dat er nog € 205 te verrekenen staat voor de levensloopverlofkorting. Dit kun je in de inkomstenbelastingaangifte zelf corrigeren, zodat je dit bedrag alsnog terugkrijgt. Dit moet je dan wel even weten en er is niemand die haar daarop gewezen heeft.

Omdat niet iedereen hier kennis van heeft, wil ik iedereen hierop attenderen. Is je levenslooptegoed uitbetaald? Controleer dan goed of de levensloopverlofkorting is toegepast. Dit kun je zien op je salarisspecificatie en/of op de jaaropgave. Je bouwt per gespaard jaar € 205 op met een maximum van € 1.230. Dus zeker de moeite waard om te controleren.

Auteur

Frank Harbers

Sinds 2002 ben ik werkzaam op het gebied van personeels- en salarisadministratie.

In de jaren ben ik gegroeid van salarisadministrateur naar een adviseur en procesbegeleider die de kansen en bedreigingen voor de klanten aangrijpt om ze te voorzien van een juist advies.

 

Gerelateerde blogs

8 reacties

 • Avatar

  Probleem levensloopverlofkorting. Ik ben per 1 augustus gestopt met werken en leef een jaar van 3400 bruto per maand levensloopuitkering plus een paar honderd euro bruto per maand van school, omdat de Bapo doorloopt.
  Van de maanden september t/m december heb ik alleen in december de levensloopverlofkorting toegepast gekregen, omdat in de drie maanden ervoor de loonheffing toegepast is bij de levensloopuitkering, en de loonheffing bij mijn deel loon bij werkgever hierdoor positief werd
  Mijn salarisadministratie en Afas ( de salarissysteemverwerker) zijn van mening dat als de loonheffing bij loon werkgever positief is, dat dan de levensloopverlofkorting niet toegepast mag worden.
  Klopt dit?
  Op mijn jaaropgave stond het bedrag van de levensloopverlofkorting op de jaaropgave van mijn loon werkgever en niet op de andere jaaropgave, nl die van de levensloopuitkering.
  Bij het aangifteformulier inkomstenbelasting kreeg ik een foutmelding. Die 106 euro moest weg bij het onderdeel loon werkgever en moest naar het hoofdstuk levensloopuitkering.
  Een telefoontje naar de belastingdienst bevestigde dat de foutmelding correct is, maar Afas blijft volhouden dat zij gelijk hebben.
  Wie kan mij uitleggen hoe het zit?
  Bij voorbaat veel dank.

  Kathinka van der Toorn

  Beantwoorden
  • Patty Kemp

   Beste Kathinka,

   Bedankt voor je reactie. Of de volledige verwerking van de levensloopuitkering/-verlofkorting juist is gegaan, kan ik op basis van deze gegevens niet beoordelen.

   Wel kan ik antwoorden op de vraag of het klopt dat er niet meer korting kan worden verrekend dan de te betalen loonheffing. De levensloopverlofkorting is immers een heffingskorting. Indien het bedrag aan heffingskortingen waar je recht op hebt hoger is dan de te betalen belasting kunnen de heffingskortingen niet volledig worden verrekend. Of dit hier aan de orde is, kan ik op basis van de voorhanden gegevens niet uitsluiten.

   Neem gerust vrijblijvend contact op onder 0545-46 36 26 om de situatie iets concreter door te spreken.

   Met vriendelijke groet,
   Patty Kemp

   Beantwoorden
 • Avatar

  Moarn Frank, ik heb hierover ook nog een vraag.
  Mijn situatie: gestart met LevensloopSparen in 2006. Tot en met 2009 fysiek gestort.
  Daarna is het tegoed nog gegroeid middels bijgeschreven rente. Ik heb ergens gelezen dat rentebijsvhrijving ook nog als een storting geldt.
  In 2016 begonnen met opnemen, in dat jaar is 836 euro Levensloopverlofkorting verrekend in de aangifte 2016.
  In 2017 wederom opgenomen, nu zie ik in de voor-ingevulde aangifte 2017 dat er nog maar 4 euro Levensloopverlofkorting wordt verrekend.
  Wordt ik nu benadeeld en zo ja, hoeveel en hoe kan ik dat corrigeren / aangeven in de aangifte 2017?

  Beantwoorden
  • Patty Kemp

   Beste Harm,

   Als je fysiek in de jaren 2006 tot en met 2009 hebt ingelegd, heb je voor vier jaar recht op de extra heffingskorting (levensloopverlofkorting), dus vier maal het bedrag dat in een bepaald jaar als loonheffingskorting per jaar geldt. De rentebijschrijving geldt niet als storting waarvoor je recht krijgt op de levensloopverlofkorting. Als er in 2016 is opgenomen, zou je recht hebben op vier maal het bedrag van 2016, ad € 209 per jaar, totaal € 836. De korting is nooit hoger dan de opname en het restant waar je eventueel nog recht op hebt, wordt dan in een volgend jaar verrekend. Maar op basis van de gegevens die je nu zelf aangeeft, zou je in mijn beleving de volledige korting in 2016 hebben benut en is er geen restant meer van € 4 en valt er dus geen korting meer te verrekenen in 2017. Je zou het echter nog even na kunnen vragen bij je werkgever, hoe hij de korting heeft berekend en waarop deze is gebaseerd in de loonadministratie.

   Met vriendelijke groet,

   Patty Kemp

   Beantwoorden
 • Avatar

  Ik heb in 2015 mijn tegoed uit laten betalen. Ook hier is geen rekening gehouden met de levensloopverlofkorting. Hoe verwerk je dit in je aangifte?

  Beantwoorden
  • Natasha Leuverink

   Beste Ingo,

   In de aangifte inkomstenbelasting van het jaar waarin je het tegoed uitgekeerd hebt gekregen, kan je de levensloopverlofkorting claimen bij de heffingskortingen (als je voldoet aan de voorwaarden).

   Met vriendelijke groet,
   Natasha Leuverink

   Beantwoorden
 • Avatar

  Dat de levensloopverlofkorting niet is toegepast ligt natuurlijk NIET aan de salarisverwerker, maar aan de salarisadministratie die de verwerking van dit soort zaken zelf dient te doen!!!

  Beantwoorden
  • Frank Harbers

   Geachte heer Van Ingen,

   Dat is afhankelijk van de dienstverlening die je afspreekt. Maar een salarissysteem/-verwerker dient zeker een signaal af te geven (automatisering) dat er bij uitbetaling levensloop de korting verrekend kan worden. Ik vind het in ieder geval vanzelfsprekend dat je dit signaal wel geeft.

   Met vriendelijke groet,

   Frank Harbers

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *