Heb ik nog steeds hypotheekrenteaftrek voor mijn Duitse woning in 2015?

Heb ik nog steeds hypotheekrenteaftrek voor mijn Duitse woning in 2015?

In 2015 wijzigt de regelgeving voor in Duitsland wonende belastingplichtigen die gevolgen kan hebben voor de hypotheekrenteaftrek. Het gaat dan in het bijzonder om mensen die in Duitsland wonen en in Nederland werken. Er bestaat een risico dat je jouw hypotheekrenteaftrek deels of geheel verliest.

Nieuwe wetgeving

Nu kan iedereen die een Nederlands inkomen heeft kiezen voor de zogenoemde binnenlandse belastingplicht. Dit betekent dat iemand die in Duitsland woont, kan kiezen voor de belastingregels zoals die gelden voor inwoners van Nederland. Het gevolg is dat ook gekozen kan worden voor het recht om de hypotheekrente af te trekken.

Vanaf 2015 kan alleen nog maar worden gekozen voor binnenlandse belastingplicht / hypotheekrenteaftrek indien het inkomen zo goed als volledig uit Nederland komt.

90% of meer Nederlands inkomen

De drempel om recht te houden op de hypotheekrenteaftrek ligt bij 90% of meer Nederlands inkomen. Dit betekent dat 90% of meer van het totale inkomen aan de Nederlandse belastingheffing moet zijn onderworpen. Indien dit minder dan 90% bedraagt, zijn de regels voor binnenlandse belastingplicht niet meer van toepassing en bestaat dus ook geen recht op hypotheekrenteaftrek.

De 90% toets wordt in principe op jaarbasis gedaan en moet desgewenst kunnen worden aangetoond door een zogenoemde EU/EWR verklaring.

Inkomen van je partner / het gezinsinkomen

Indien je samen met jouw partner eigenaar bent van de woning, is behoud van de gehele hypotheekrenteaftrek alleen mogelijk indien je samen met jouw partner voldoet aan de 90% eis. Indien je wel voldoet aan de 90% eis, maar als gezin niet, houd je slechts recht op aftrek over jouw aandeel in de betaalde hypotheekrente. Dit ontstaat bijvoorbeeld indien jouw partner in Duitsland werkt en meer dan 10% van het gezinsinkomen verdient. Onder het oude recht was het dan mogelijk om de totale hypotheekrente aan jou toe te delen, maar deze mogelijkheid vervalt dus helaas met ingang van 1 januari 2015*.

Voorbeeld

Je woont samen met je partner in Duitsland en bent ook gezamenlijk (ieders 50%) eigenaar van een woning. Je werkt voor een Nederlandse werkgever en verdient € 60.000 op jaarbasis. Jouw vrouw werkt voor een Duitse werkgever en verdient € 10.000. Tot op heden kon je de volledige rente op jouw inkomen aftrekken. Aangezien je echter als gezin in 2015 niet meer 90% van jouw inkomen in Nederland verdient, kun je nog slechts jouw aandeel (50%) aan rente aftrekken.

*Overigens lijkt het erop dat gehuwde partners wel recht blijven houden op volledige aftrek door een beroep te doen op het grensarbeidersprotocol en een bijbehorend besluit indien slechts één van de partners voldoet aan de 90% eis. Dit geldt dus niet voor niet-gehuwde samenwoners.

Pas op: werken in Nederland en Duitsland

In bovenstaand voorbeeld werk je voor een Nederlandse werkgever en verdien je € 60.000 op jaarbasis. Daarvoor is belastingheffing echter alleen aan Nederland toegewezen indien je ook daadwerkelijk alleen in Nederland werkt. Indien je echter voor jouw werk ook veel onderweg bent buiten Nederland (Duitsland of andere landen) of indien je ook thuis werkt, is de belastingheffing voor dat gedeelte (wat niet daadwerkelijk in Nederland wordt gewerkt) vaak toegewezen aan Duitsland en is dus ook van invloed op de 90% toets.

Voorbeeld

Je werkt voor een Nederlandse werkgever en woont in Duitsland. Je werkt 1 dag in de week thuis (Duitsland) en 4 dagen per week in Nederland. Dan is over 20% van het inkomen in Duitsland belasting verschuldigd en voldoe je dus normaal gesproken niet aan de 90% eis (90% of meer belastingheffing in Nederland). Gevolg is dat je je niet meer kwalificeert voor de regels voor Nederlands belastingplichtigen en dus mogelijk niet in aanmerking komt voor de hypotheekrenteaftrek.

Pas op: overig inkomen en aftrekposten

Ook overig inkomen telt mee voor het bepalen van de 90% eis. Zo is inkomen uit sparen en beleggen ook inkomen wat meetelt.

Denk nu niet dat het ‘veilig’ is indien jouw banktegoeden in Nederland zijn ondergebracht. Inkomen op banktegoeden en uit beleggingen worden namelijk gekwalificeerd als Duits inkomen aangezien op basis van het verdrag de belastingheffing aan Duitsland is toegewezen.

Hoe op te lossen

Een eventuele oplossing is altijd maatwerk (en vaak is er geen oplossing te vinden). Oplossingsrichtingen zijn bijvoorbeeld:

 • Voorkom thuiswerkdagen
 • Breng eventueel substantieel Box 3 vermogen / inkomen sparen en beleggen onder in een bv
 • Laat je partner minder werken / verdienen (indien Duits inkomen) en/of verhoog je eigen inkomen (indien Nederlands) van je bv (indien je ondernemer bent)
 • Wijzig eventuele huwelijkse voorwaarden / verschuif het eigendom van de woning naar de partner die wel kan voldoen aan de eisen

Ik realiseer me hierbij dat het soms rigoureuze stappen zijn, welke soms te ver gaan of om andere reden onwenselijk of niet mogelijk zijn. Maar wees je in die situatie wel bewust van het feit dat je je hypotheekrenteaftrek mogelijk deels of geheel verliest.

Tot slot

Indien je vragen hebt over bovenstaande en/of begeleiding nodig hebt, neem dan gerust contact op met mij of een van mijn Duitsland-desk.nl collega’s om jouw situatie te beoordelen. Uiteraard kun je ook contact opnemen indien je andere vraagstukken hebt op het gebied van omzetbelasting of ondernemen in Duitsland.

Auteur

Ingmar Pondes

Directeur | Fiscalist BonsenReuling
Sinds 2001 ben ik werkzaam als fiscalist in de mkb-praktijk. Mijn hart ligt bij grensoverschrijdend werken en ondernemen (Nederland en Duitsland) en bij omzetbelastingvraagstukken.

 

Een reactie

 • Geachte heer Pondes,

  Sinds september werk ik mee aan een project genaamd eurolab. Eurolab valt onder een van de Nederlandse city-deals die onder de agenda stad met het ministerie van BZK zijn gesloten. Het project wordt uitgevoerd in Zuid-Limburg en de grensoverschrijdende stedelijke agglomeratie met als doel het grensoverschrijdend werken, leren en ondernemen te bevorderen. In het kader van dit project zou ik graag een keer met u afspreken om eventuele cases te verzamelen die in een eurolab sessie zouden kunnen worden behandeld, waarbij afgevaardigden van diverse, dan benodigde ministeries, bij aanwezig zullen zijn.
  Mijn mailadres is e.demollin@heerlen.nl

  Alvast bedankt voor uw reactie.
  met hartelijke groet,
  Elianne Demollin

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *