Haal meer uit je mensen!

Haal meer uit je mensen!

Het volgende experiment laat goed zien hoe snel mensen gedemotiveerd raken en hun zelfvertrouwen kunnen verliezen.

Vier vrijwilligers zitten rond een tafel. De leider van een experiment vertelt hun dat het doel van het onderzoek is om hun discussievaardigheden te vergroten. Als hulpmiddel daarbij heeft elke vrijwilliger twee lampjes voor zich, een rode en een groene. De lampjes zijn afgeschermd, zodat elke vrijwilliger alleen zijn eigen lichtjes ziet.

De onderzoeker ligt toe dat elke bijdrage van de vrijwilliger wordt beoordeeld: als hij een positieve bijdrage levert aan de discussie gaat het groene lampje aan, is het geen positieve bijdrage, dan gaat het rode lampje branden.

Vervolgens begint het experiment, maar in werkelijkheid wordt daarin de kwaliteit van de individuele bijdragen helemaal niet beoordeeld. In plaats daarvan is er één willekeurige gekozen vrijwilliger die veel vaker een groen lampje te zien krijgt dan een rode, terwijl bij de anderen, hoe goed hun bijdrage ook is, gewoon vaker een rood dan een groen lampje oplicht.

Het resultaat is fascinerend.

Degene die zogenaamd steeds een ‘positieve bijdrage’ levert, neemt steeds vaker en met meer zelfvertrouwen het woord, terwijl de anderen die zogenaamd een ‘negatieve bijdrage’ leveren zich steeds meer terugtrekken en aan zelfvertrouwen inboeten.

Tegen het eind van de proef heeft degene die een ‘positieve bijdrage’ levert zichzelf duidelijk als leider van de groep gepositioneerd. De anderen hebben hun rol van volger geaccepteerd.

(*) Bron: G. Johnson

Initiatief
Ook in het bedrijfsleven kun je op deze wijze heel snel volgers creëren door bijvoorbeeld tijdens een overleg niet naar je mensen te luisteren of iemands inbreng niet op waarde in te schatten. Deze mensen zullen naar verloop van tijd nooit meer initiatief tonen! Dat werkt extreem verlammend op een organisatie, omdat niemand zijn nek nog durft uit te steken. Ook is het heel slecht voor de ideeënstroom binnen een bedrijf, zonder welke geen enkele onderneming kan overleven. Zeker niet in deze tijd!

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met mij op via 0544 – 39 33 33 of stuur een mail naar e.jansen@bonsenreuling.nl

Auteur

Eric Jansen

Senior manager BonsenReuling
Ik ben verbonden aan BonsenReuling sinds 1993. Ik houd me, behalve met de basis-assurance, ook bezig met de meer dynamische kant van de accountancy.

Dit zijn werkzaamheden gericht op prestatieverbetering, informatievoorziening, alsmede reorganiseren van bedrijven. ‘In control zijn’ en ‘corporate recovery’ zijn de moderne termen die hiervoor worden gebruikt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *