EFRO-subsidie voor innoverende ondernemers

EFRO-subsidie voor innoverende ondernemers

Ook in de periode 2014 tot en met 2020 komen er gelden beschikbaar voor innoverende ondernemers vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit zal naar verwachting gaan om een totaalbedrag voor Nederland van ruim € 400 miljoen.

De Nederlandse overheid zal daarnaast middelen ter beschikking stellen voor co-financiering van de projecten. Een belangrijk doel is om met EFRO te komen tot projecten die de economische structuur van Nederland versterken. Daarnaast zullen deze middelen naar verwachting de concurrentiekracht van Nederland versterken en zorgdragen voor werkgelegenheid. De beschikbare gelden worden dan ook verdeeld in vier delen, namelijk Oost-, Noord-, Zuid- en West-Nederland.

Wanneer komen de fondsen beschikbaar?

De verwachting is dat medio 2014 de eerste aanvragen in behandeling kunnen worden genomen.

Advies is dan ook om tijdig te beginnen met de voorbereiding van de aanvraag zodat deze ingediend kan worden zodra de fondsen beschikbaar worden gesteld.

Wat zijn de doelstellingen voor 2014-2020?

Belangrijke doelstellingen voor deze periode zijn:

  • investeren in innovatie, onderzoek en ontwikkeling
  • verhogen van het aandeel in duurzame energie en
  • inzetten op het realiseren van een koolstofarme economie

Belangrijk speerpunt hierbij is meer betrokkenheid van het MKB bij het behalen van deze doelstellingen. Dit biedt dus kansen voor u als MKB-ondernemer.

Het thema innovatie is een belangrijk onderdeel van het EFRO-programma. De EFRO-middelen worden veelal ingezet op het ondersteunen van initiatieven, netwerken en samenwerkingsverbanden die kunnen bijdragen aan het realiseren van bovenstaande doelstellingen.

Een belangrijk element hierin is het ontwikkelen van business cases die in een later stadium moeten leiden tot het introduceren van de ontwikkelde producten op de markt.

Innovatiebox
Mochten de ontwikkelde producten leiden tot een introductie op de markt dan kan er mogelijk gebruik gemaakt worden van de innovatiebox in de vennootschapsbelasting. Het voordeel van de innovatiebox is dat je over de resultaten die worden behaald met innovatieve producten 5% vennootschapsbelasting betaalt in plaats van 20 of 25%. Om deel te kunnen nemen aan de innovatiebox is het wel van belang dat er sprake is van WBSO. Voor meer informatie over de innovatiebox verwijs ik naar de blogs van Mark de Jonge hierover.

Tot slot
Met de inzet van EFRO-middelen kunnen innoverende bedrijven overgaan tot het ontwikkelen van producten. Op het moment dat dit gaat leiden tot marktintroductie zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van de innovatiebox, waardoor de winst die behaald wordt met de innovatieve producten aanzienlijk lager belast wordt met vennootschapsbelasting. Advies hierbij is wel om het traject van aanvragen van WBSO en het traject van de innovatiebox in een vroeg stadium op te starten zodat hier geen voordelen verloren gaan.

Auteur

Rudi Tragter

Adviseur / Accountant
Ik ben als adviseur / accountant betrokken bij kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Mijn ambitie is om de onderneming en de ondernemer zodanig te adviseren dat ze de gestelde doelstellingen kunnen bereiken. Hierbij is pro-actief adviseren een belangrijke voorwaarde.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *