De transitievergoeding: een vast bedrag dat te verminderen is!

De transitievergoeding: een vast bedrag dat te verminderen is!

Vanaf 1 juli 2015 krijgt elke werkgever te maken met de transitievergoeding voor werknemers met een arbeidsovereenkomst van minimaal twee jaar. Als werkgever wil je deze vergoeding natuurlijk zo laag mogelijk houden. Maar kan dat wel? Jazeker, uit de wet blijkt namelijk dat onder bepaalde voorwaarden ‘transitiekosten en inzetbaarheidskosten’ op de transitievergoeding in mindering mogen worden gebracht.

Wat zijn transitiekosten?
Transitiekosten zijn kosten die gemaakt worden in verband met het einde van de arbeidsovereenkomst en kosten die gemaakt worden voor maatregelen die zijn gericht op het voorkomen van werkloosheid of het verkorten van de periode daarvan. Kortom, kosten om een werknemer van werk-naar-werk te begeleiden.

Voorbeelden daarvan zijn kosten voor:
– scholing;
– outplacement;
– het langer doorbetalen van een werknemer (zodat hij in de gelegenheid wordt gesteld om vanuit zijn baan naar een andere baan te zoeken).

Wat zijn inzetbaarheidskosten?
Inzetbaarheidskosten zijn kosten die de werkgever tijdens het dienstverband maakt en die gericht zijn op versterking van de bredere inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld kosten voor:
– een niet-werkgerelateerde (talen)cursus;
– een cursus persoonlijke ontwikkeling;
– een managementcursus, terwijl de werknemer bij het volgen van de cursus géén zicht heeft op een dergelijke functie bij werkgever.

Inzetbaarheidskosten kunnen alleen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding indien deze zijn gemaakt in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de einddatum van de arbeidsovereenkomst. Werkgever en werknemer kunnen schriftelijk een langere of kortere periode overeenkomen, hetgeen je dus kan doen in de arbeidsovereenkomst.

Wanneer in mindering brengen?
De voorwaarden voor het in mindering brengen van transitie- en inzetbaarheidskosten op de transitievergoeding zijn vastgelegd in het Ontwerpbesluit transitievergoeding. Het besluit dat er nu ligt is echter nog niet definitief.

Zoals het er nu naar uitziet, zullen werkgever en werknemer voordat de kosten worden gemaakt schriftelijk afspraken moeten maken dat  transitie- of inzetbaarheidskosten op de (eventuele) transitievergoeding in mindering mogen worden gebracht. Tevens moet de werknemer vooraf instemmen met de hoogte van de eventueel later in mindering te brengen kosten.

Daarnaast zullen er aanvullende voorwaarden gaan gelden voor vermindering van de transitievergoeding zoals:
– uitsluitend kosten die betrekking hebben op een individuele werknemer;
– géén kosten die betrekking hebben op het loon van de werknemer;
– de kosten mogen niet onevenredig hoog zijn in verhouding tot het doel;
– de kosten mogen niet zijn gemaakt voorafgaand aan de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend.

Wat kun je als werkgever nu al doen?
Allereerst kun je nu al in de arbeidsovereenkomst opnemen dat eventuele transitie- en inzetbaarheidskosten in  mindering worden gebracht op de transitievergoeding, waarbij tevens een specificatie en de (maximale) hoogte van deze kosten moet worden benoemd. Ook een afwijkende periode van verrekening van deze kosten kan in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen.

Daarnaast zou je periodiek, bijvoorbeeld jaarlijks, de inzetbaarheid van werknemers kunnen vergroten en de (inzetbaarheids)kosten in mindering brengen op de transitievergoeding. Ook als je één specifieke arbeidsovereenkomst wilt beëindigen kun je door het actief begeleiden van de werknemer naar ander werk de transitievergoeding verminderen.

Vragen?
Heb je vragen over de transitievergoeding? Neem dan gerust contact met mij op via 0544-39-33 33 of g.vos@bonsenreuling.nl.

Auteur

Geerke Vos

Directeur | Senior jurist BonsenReuling
Ik houd mij bezig met allerlei juridische vraagstukken. Mijn specialisaties zijn het arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Ik adviseer over onder meer reorganisaties en overnames.

Als arbeidsrechtspecialist ben ik onderdeel van het kernteam van juristenindezorg.nl, welk team alle HR/P&O-uitdagingen binnen de zorg kan oplossen met oog voor zowel juridische, fiscale, bedrijfseconomische als pensioentechnische kwesties. Binnen juristenindezorg.nl houd ik mij veelal bezig met het optimaliseren van personeelsformaties in de zorg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *