Betalen voor een zieke ex-werknemer hoe oneerlijk is dat?

Betalen voor een zieke ex-werknemer hoe oneerlijk is dat?

Op 1 januari 2013 is de wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, in de volksmond ook Modernisering ziektewet genoemd. Het doel van deze wet is het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid terug te dringen onder zowel vaste krachten maar ook flexibele krachten. Echter de alarmbelletjes bij werkgevers gaan nu, een jaar na ingang van deze wet, pas rinkelen. Wat veroorzaakt deze onrust?

Wat ging hieraan vooraf?

Met name het grote aantal flexwerkers dat aan het eind van hun contract ziek de vangnetregeling van de Ziektewet inging, heeft ertoe bijgedragen dat de wetgever deze regeling heeft ingevoerd. Voorheen werd de financiering van ex-werknemers die een ziektewetuitkering ontvangen, betaald vanuit het sectorfonds, waarvoor iedere werkgever een sectorpremie afdroeg. De hoogte was afhankelijk van de totale instroom in de bedrijfstak en dus niet afhankelijk van de instroom van eigen ex-werknemers.

Deze misbruik van de ziektewet dient tegengegaan te worden en men wil de vervuiler laten betalen voor deze vangnetters. Vangnetters zijn zieke uitzendkrachten, zieke WW’ers en zieke eindedienstverbanders (edv’ers). Voor werkgevers is met name deze laatste partij van belang.

In 2013 is een start gemaakt om zieke werknemers te prikkelen. De re-integratieverplichtingen zijn aangescherpt en het ziektewetcriterium is aangepast. Een zieke medewerker moet al na 52 weken algemeen geaccepteerde arbeid accepteren in plaats van “eigen arbeid” en het recht op een ZW-uitkering vervalt als hij 65% van het maatmaninkomen kan verdienen. Afhankelijk van de vooropleiding en werkervaring kan dit niveau redelijk snel bereikt worden en vervalt de uitkering.

Verder heeft het UWV een aantal stappen gezet richting werkgevers om onder andere door middel van proefplaatsingen uitkeringsgerechtigden sneller in beweging te krijgen met meer kans op een sneller herstel.

Vanaf 1 januari 2014 gaan werkgevers de financiële gevolgen van deze wijziging voelen met de komst van de nieuwe gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). In deze premie is naast de WGA-premie die voor vaste medewerkers al betaald werd, nu ook een WGA- en ZW-premie opgenomen voor flexwerkers.

Ben je Eigenrisicodrager WGA dan betaal je de premie WGA-vast niet. Je kunt ook Eigenrisicodrager ZW-flex zijn/worden en dan zal ook die premie niet doorberekend worden. In 2016 wordt het pas mogelijk om ook Eigenrisicodrager WGA-flex te worden.

Hoe hoog wordt mijn rekening?

Op dit moment worden werkgevers wakker geschud met producten en diensten om risico’s te beperken. Er wordt door verschillende partijen ‘slim’ op ingespeeld door ‘worst-case’-scenario’s te schetsen.

Wie schrikt er niet terug van het feit dat een medewerker met een half jaar contract al op dag 1 ziek kan worden, uiteindelijk ziek uit dienst gaat en waarvoor de werkgever, financieel, maximaal 12 jaar achtervolgd kan worden door deze tijdelijke kracht.

Of dat je, als laatste werkgever, ook 28 dagen na het einde van een dienstverband nog verantwoordelijk kunt worden voor deze medewerker als hij zich in die periode ziek meldt. Dan begrijp ik wel waar die onrust vandaan komt als je je nog niet verdiept hebt in deze wet.

Maar wordt de soep wel zo heet gegeten, als dat hij opgediend wordt?

In de praktijk zal het grootste gros van de edv’ers voldoen aan de referte-eis, ook wel weken-eis genoemd. Dit houdt in dat men minimaal 26 weken gewerkt moet hebben in de 36 weken voordat men werkloos werd. Deze edv’ers hebben na einde dienstverband recht op een WW-uitkering. Mochten ze dan binnen 28 dagen ziek worden, vallen ze financieel niet meer op jouw bordje terug en zullen ze vanuit de WW in de ziektewet belanden. Het UWV wordt dan als het ware als laatste werkgever (uitkeringsverstrekker) gezien en niet jij.

Hoe vaak komt het voor dat een flexwerker ziek uit dienst gaat? Heb je daar zicht op en nemen jullie tijdelijke medewerkers wel actief mee in het ziekteverzuimbeleid of liet je een zieke flexwerkers zijn tijd wel uitzitten?

Gaat een edv’er toch ziek uit dienst dan zal dit alleen bij middelgrote en grote werkgevers doorberekend worden in het individuele premiecomponent. Kleine werkgevers met een premieloon in 2012 van maximaal € 307.000 betalen alleen een sectorpremie en zullen financieel geen directe gevolgen ondervinden van de individuele schadelast. Indirect zullen alle schadelasten natuurlijk wel meegenomen worden door de belastingdienst in de jaarlijkse bepaling van de sectorpremies.

Ingeleend personeel, dat ziek uit dienst gaat, komt op het bordje van het uitzend- of payroll-bureau. Indirect zou dit natuurlijk wel in de tariefstelling aan jou doorberekend kunnen worden, dus ook hier geldt: “voorkomen is beter dan genezen”.

Bekijk waar je invloed op uit kunt oefenen, beperk de risico’s en voorkom daarmee schadelast en hoge kosten, maar laat je niet gek maken.

Tip

  • Het UWV stuurt op dit moment alle werkgevers die een schadelast ingebracht hebben tussen januari en juli 2013 een brief. Hierop staan de gegevens vermeldt van medewerkers die ziek bij jou uit dienst zijn gegaan of binnen 28 dagen na einde dienstverband ziek zijn geworden. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de berekening van de premie voor 2015. Controleer het BSN-nummer om zeker te weten dat deze persoon daadwerkelijk bij je heeft gewerkt. Ben je het niet eens met deze informatie dan kun je de beslissing over de verstrekte ziektewet-uitkering opvragen en eventueel bezwaar maken.
  • Krijg je geen brief, dan heb je waarschijnlijk geen schadelast ingebracht en valt er niets te vrezen, maar let wel op! Het UWV heeft niet alles op orde.

 

zieke ex-werknemer

Auteur

Natasha Leuverink

Adviseur Salaris-desk BonsenReuling
Wie ben ik? Enthousiast, gedreven, betrokken, nieuwsgierig, resultaat- en klantgericht, communicatief sterk, sociaal en flexibel!

De wereld van Personeel & Organisatie ken ik vanuit verschillende perspectieven en heb veel kennis en ervaring in de advisering op personeelsgebied aan bedrijven, werving & selectie, functionering & beoordeling, loopbaanbegeleiding & scholingsgesprekken en loonadministratie.

De Salaris-desk, onderdeel van BonsenReuling, houdt zich bezig met alles over personeel. Binnen deze desk zijn de kennis en ervaring van juristen, fiscalisten, accountants en salarisadministrateurs gebundeld. Hieraan draag ik bij met mijn expertise op het gebied van Personeel & Organisatie. Kijk voor meer informatie op www.salaris-desk.nl.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *