Zonder geld verdienen geen duurzaamheid

Zonder geld verdienen geen duurzaamheid

De kranten staan er vol mee, energie en duurzame energie komen elke verjaardag over tafel. Maar what’s in it for me? Die vraag stellen steeds meer ondernemers zich.

Aan duurzaamheid doen is meer dan een paar groene gordijnen ophangen. Duurzaamheid betekent meestal een organisatie (cultuur) verandering en begint met een bepaalde veranderdruk en veranderrichting. Klanten of klanten van de klant kunnen bijvoorbeeld actief gaan vragen om duurzame producten die op verantwoorde wijze zijn geproduceerd. Als je daar op wacht ben je vaak te laat als ondernemer. Een goede ondernemer verstaat zijn tijd en zorgt ervoor dat zijn bedrijf generatiebestendig is. Dat betekent in de praktijk een duidelijke visie hebben en innoveren op de (toekomstige) klantbehoefte vanuit duurzaamheid voor mens, organisatie en de omgeving. Als we de dingen blijven doen zoals we ze doen komt het misschien niet goed. Ford zag dat bijvoorbeeld. Mensen vroegen bijvoorbeeld om snellere paarden of betere koetsen. Ford kwam met de T Ford om de vervoersbehoefte in te vullen.

Wat is dan duurzaam en waarom zouden we er mee aan de slag gaan?

Om met de laatste vraag te beginnen, zou je verschillende drijfveren kunnen hebben. Fossiele brandstoffen en veel grondstoffen zoals we die nu kennen zijn eindig of worden schaars. We maken ons in hoge mate afhankelijk van Rusland, het Midden Oosten en China op gebied van energie en China beheerst steeds meer de mondiale grondstoffenvoorraad. Daarnaast is het crisis en zouden we als ondernemer moeten werken aan onze toekomst nu en op de lange termijn. Producten en diensten die gaan bijdragen, in plaats van een bepaalde negatieve impact hebben en acties gericht op het vergroten van omzet en het in de greep hebben van de kosten.

Het begrip duurzaamheid kan worden uitgelegd aan de hand van onderstaand vier V model, dat door mij is ontwikkeld. De vier V’s werken als een soort van ketting, de zwakste schakel bepaald in welke mate jouw activiteiten duurzaam zijn of niet.

  • Verantwoord handelen gaat over milieu, grondstoffen, energie, gezonde leefomgeving en gezonde invloed van jouw activiteiten. De rekening van de schade aan onze leefomgeving wordt niet doorgeschoven naar toekomstige generaties, het streven is dat de activiteiten bijdragen aan een betere en schonere lucht, water en bodem.
  • Verankerd bij stakeholders gaat om rechtvaardigheid naar de stakeholders in de omgeving. Alleen met draagvalk uit de omgeving is er lange termijn perspectief voor de organisatie en haar activiteiten. Ze moeten zich shareholder en “noaber” voelen en trots zijn dat zij bij jou in de buurt aanwezig zijn.
  • Verdienmodel gaat over rendement en waardecreatie. Zonder verdienmodel is er geen sprake van een duurzame businesscase. Een exorbitante business case of een negatieve bieden beiden geen continuïteit.
  • Vanzelfsprekend georganiseerd zijn betekent dat duurzaamheid en de juiste normen en waarden verankerd zijn in het DNA van de organisatie. Dit betekent professioneel organiseren en duurzaam ontwikkelen van samenwerkingsketens, de organisatie zelf en haar medewerkers.

4Vmodel


Aan de slag met duurzaamheid

Denk je nu, ik wil ook wel wat met duurzaamheid. Praat er dan over met mensen die hierover gaan of die er ervaring mee hebben en ga in gesprek met jouw klanten en leveranciers en wellicht klanten van de klant. Je zult zien dat je in de basis al heel veel dingen onbewust doet. Begin eens met die in kaart te brengen en maak het leuk. Ontwikkel van daaruit de visie voor je eigen organisatie en vertaal dat naar een goed actieprogramma zodat je waarde creëert en je in staat bent het juiste verdienmodel te hebben in jouw deel van de markt.

Auteur

Otto Willemsen

Directeur eigenaar Duurzaam4Life/medeoprichter coöperatie Synprofect ua
Als coöperatief adviesbureau voorziet Synprofect in training en advies aan organisaties, gericht op zowel de mens, de organisatie als op haar samenwerkingsverbanden die continu in ontwikkeling zijn. Otto richt zich op duurzaamheid en innovatie en helpt organisaties fit te blijven voor de toekomst door vorm te geven aan verandertrajecten en door het trainen van mensen. 2 december 2013 verschijnt zijn boek “Thuis in energie”. Het boek focusseert op duurzame energie en geeft een mooie kennismaking met het gedachtegoed achter Duurzaam4Life.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *