Wonen in Duitsland en hypotheekrenteaftrek in Nederland

Wonen in Duitsland en hypotheekrenteaftrek in Nederland

Er zijn veel Nederlanders die inmiddels in Duitsland wonen, maar in Nederland (zijn blijven) werken. In de grensstreek werken ook steeds vaker Duitsers in Nederland. Wanneer heeft iemand die in Duitsland woont nou recht op de Nederlandse hypotheekrenteaftrek?

Voorwaarde 1: een eigen woning en hypotheekrente

De eerste voorwaarde is een voor de hand liggende. Je hebt uiteraard alleen recht op een teruggaaf hypotheekrenteaftrek als je een eigen woning hebt, waar ook hypotheekrente voor wordt betaald. Hiervoor gelden de normale Nederlandse regels.

Het is in dit kader niet van belang of de woning in Duitsland is gelegen. Verder maakt het niet uit of de financiering voor de woning is gesloten bij een Nederlandse of een Duitse bank.

Een praktisch punt is nog wel het feit dat er voor woningen in Duitsland geen woz waarde wordt afgegeven. Het is dan het meest voor de hand liggend de waarde in het economische verkeer van de woning te nemen voor het bepalen van het huurwaardeforfait. Indien de woning net is gekocht of gebouwd kun je dan vaak de koopprijs of bouwsom nemen. Als je al langer in de woning woont, is het wat lastiger de waarde te bepalen.

Een aandachtspunt is nog wel dat wanneer de woning bij een Duitse bank is gefinancierd, je een meldingsplicht hebt van de financieringsgegevens bij de belastingdienst. Hiervoor is een regeling getroffen waar ik in een volgend blog verder op in ga.

Voorwaarde 2: inkomen waarover in Nederland belasting wordt betaald

Het is uiteraard alleen mogelijk Nederlandse belasting over hypotheekrenteaftrek terug te krijgen, als er ook daadwerkelijk in Nederland belasting verschuldigd is c.q. is afgedragen.

Dit lijkt voor de hand liggend, maar is in de praktijk nogal eens een probleem. Het feit dat iemand die in Duitsland woont en in Nederland de werkzaamheden verricht, betekent niet automatisch dat er ook in Nederland belasting verschuldigd is.

De vraag of iemand in Nederland belasting verschuldigd is, is afhankelijk van de feitelijke situatie. In zijn algemeenheid kan echter gezegd worden dat een werknemer die in Nederland werkt en

 • een Nederlandse werkgever heeft, of
 • meer dan 183 dagen in Nederland per jaar aanwezig is

in Nederland belasting verschuldigd is en dus in ook in aanmerking kan komen voor hypotheekrenteaftrek.

Een ondernemer die in Duitsland woont, betaalt in Nederland in de regel belasting over zijn inkomen als hij

 • werkt voor een in Nederland gevestigde bv
 • in Nederland zijn onderneming is gevestigd of een Nederlandse vaste inrichting heeft

Voorwaarde 3: geen inkomen in box 1 wat niet in Duitsland belast is

De derde voorwaarde is de meest technische/lastige, maar ook de voorwaarde waarop hypotheekrenteaftrek vaak mis gaat.

Als iemand in Duitsland woont en ook inkomen heeft dat in Duitsland belast is, verdampt vaak het recht op hypotheekrenteaftrek. Het moet dan wel gaan om zogenoemd box 1 inkomen (inkomen uit dienstbetrekking, winst uit onderneming, bepaalde uitkeringen zoals pensioenen, ww, etc.)

Zo verliest iemand die in Duitsland woont vaak recht (eventueel deels) op aftrek wanneer:

 • hij zijn werkzaamheden deels in Duitsland of een ander land dan Nederland uitoefent
 • hij werkeloos raakt en een ww-uitkering krijgt
 • hij met pensioen gaat
 • hij (eventueel deels) een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt

Of c.q. hoeveel belastingvoordeel verloren gaat is erg afhankelijk van de situatie. Wanneer echter niet volledig (meer) in Nederland wordt gewerkt of iemand een uitkering gaat krijgen of bijvoorbeeld gaat werken voor een Duitse werkgever (in plaats van een Nederlandse) is het van belang een specialist te laten beoordelen welke gevolgen dit heeft voor de renteaftrek.

Overige voorwaarden

Er zijn nog meer voorwaarden waaraan voldaan moet worden, maar deze zijn meer praktisch van aard (zoals opteren voor binnenlandse belastingplicht of 90% regeling, etc.). Deze zijn echter voor de hand liggend en vaak geen probleem.

Verder zijn er de laatste jaren veel ontwikkelingen op het gebied van de mogelijkheden tot hypotheekrenteaftrek en eventueel ten onrechte moeten terugbetalen van reeds genoten belastingvoordeel. Als je hierover vragen hebt, laat het gerust weten.

Nieuwe wetgeving op komst

De regering heeft op Prinsjesdag een aantal wijzigingen aangekondigd die van invloed kunnen zijn op het recht van hypotheekrenteaftrek. Aangezien de wetsvoorstellen nog behandeld en aangenomen moeten worden, en waarschijnlijk pas ingaan per 1 januari 2015, ga ik in dit blog hier niet verder op in. Houdt echter mijn blog in de gaten voor een uitleg van de nieuwe regelgeving.

Tot slot

Wij komen in de praktijk veel vragen tegen over de hypotheekrenteaftrek in grensoverschrijdende situaties. Helaas is het altijd maatwerk. Hierboven heb ik getracht wat inzicht te geven. Er zijn echter tal van uitzonderingen waardoor een en ander anders kan uitwerken. Neem gerust contact met mij of een van mijn Duitsland-desk.nl collega’s op om jouw situatie te beoordelen.

Auteur

Ingmar Pondes

Directeur | Fiscalist BonsenReuling
Sinds 2001 ben ik werkzaam als fiscalist in de mkb-praktijk. Mijn hart ligt bij grensoverschrijdend werken en ondernemen (Nederland en Duitsland) en bij omzetbelastingvraagstukken.

 

6 reacties

 • Geachte heer Pondes,

  Mijn partner (Duitse) en ik gaan uit elkaar. Waarbij het idee is dat zij in ons koophuis blijft in Duitsland samen met ons kind van 8 jaar oud. We zijn beide eigenaar van het huis.
  Ik had als enige recht op hypotheekaftrek, aangezien zij in Duitsland werkt. Ons gezamenlijke hypotheek loopt nog tot 2019. We willen de financiën tot die tijd delen. Dus ze hoeft mij niet uit te kopen, en ik blijf op papier mede eigenaar. Heb ik dan nog recht op de hypotheekaftrek? Ook al ga ik naar een huurwoning?

  Met vriendelijke groeten, JP poot

  Beantwoorden
  • Duitsland-desk

   Geachte heer Poot,

   Of u het recht op hypotheekrenteaftrek behoudt is afhankelijk van de situatie. Om dit te kunnen beoordelen hebben wij wat meer informatie nodig. Indien u dit wenst, kunt u contact met ons opnemen om de situatie te bespreken. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0545-46 36 26.

   Met vriendelijke groet,
   Inge Jansen

   Beantwoorden
 • Beste Ingmar,

  In 2005 heb ik een hypotheek afgesloten in Duitsland.
  Deze is 3 jaar geleden herzien en heb ik een nieuw contract ondertekend voor 10 jaar. Mijns inziens zou er niets veranderen namelijk. Echter, ben ik even later naar Nederland verhuisd en op 18 Juni as passeert de akte van de verkoop van het huis.
  Nu heeft de bank mijn schuld berekend die overblijft na aftrek van de betaling van de verkoopsom. Er is een immens bedrag uitgekomen omdat er een boete opgelegd wordt. Het bedrag na verkoop dat overbleef viel op zich mee, maar nu met boete komen we op meer dan het dubbele uit.
  Dan betaal je 3% aflossing en 2% rente dus dan is dat bedrag exorbitant hoog.
  Mijn vraag is nu. Mogen zij hier ueberhaupt zo’n hoge boete over heffen? En als deze na het passeren overgezet wordt op een andere hypotheek is het dan mogelijk om belastingaftrek in Nederland te krijgen. Ik heb op dit moment een nieuwe werkgever in Nederland.
  En wat zouden de gevolgen zijn als ik bijvoorbeeld mijn baan zou verliezen, het zijn immers nog steeds onzekere tijden. Kent Duitsland zoiets als een schuldsanering?

  Hopelijk kunt u mij wat meer inzicht verschaffen. Bij voorbaat dank.
  Hartelijke groet,
  Mara

  Beantwoorden
  • Ingmar Pondes

   Beste Mara,

   Of de bank in Duitsland echt zo’n hoge boete mag opleggen hangt uiteraard af van de contracten die zijn gesloten. Het is echter niet ongebruikelijk dat in Duitse contracten met de bank dergelijke bepalingen zijn opgenomen. Indien je dit echt wilt laten beoordelen, kun je het beste contact opnemen met een Duitse advocaat. Deze kan dan wellicht direct beoordelen of de zogenoemde “Wiederrufsbelehrung” van het Duitse contract juist is. Daar zijn namelijk wel wat problemen mee geweest (niet juist geformuleerd), waardoor het soms mogelijk is je contract te herroepen waardoor de boeterente wellicht niet betaald hoeft te worden.

   De betaalde boeterente is overigens onder voorwaarden wel aftrekbaar in de aangifte IB.

   Indien je nog hulp nodig hebt bij het indienen van de aangifte Inkomstenbelasting (M-biljet vanwege immigratie), horen we het graag.

   Vriendelijke groet,
   Ingmar

   Beantwoorden
 • Goedemiddag,

  Ik heb een vraag mbt WOZ waarde versus Einheitswert.
  Voor de beeldvorming: wij wonen in Duitsland maar werken allebei in Nederland en zijn “gekwalifieerde buitenlands belastingplichtigen”. Wij maken dus gebruik van de heffingkortingen, in dit geval de hypotheekrenteaftrek.
  Nu las ik dat je, omdat je Grundsteuer betaalt, je geen WOZ hoeft te betalen.
  Zie onderstaand citaat:
  “Duitsland kent geen WOZ waarde zoals Nederland. In Duitsland spreekt men over “Einheitswert”. Over de waarde wordt, net zoals in Nederland de Gemeentelijke heffingen berekend. De woning in Duitsland is in principe onbelast. Alleen bij verkoop binnen de tienjaarsperiode dient men fiscaal af te rekenen over de winst. Na deze periode is de meerwaarde onbelast”.
  Dit las ik in het boek van M.L.H.A. Pechholt,C.L.J.R. Douven,G.J.C. Essers met de titel “Als verhuizen emigreren is: wonen in Duitsland en werken in Nederland”.
  Wie weet hier meer van?
  Als dit nl waar is, betalen wij al 7 jaar teveel belasting.

  Beantwoorden
  • Ingmar Pondes

   Beste Merel,

   Het is voor mij lastig om exact een antwoord te geven op jouw opmerking, aangezien ik het boek niet heb gelezen. Ik denk echter dat je een verschil moet maken tussen wettelijke heffingen in Duitsland en inkomstenbelasting in Nederland. In principe ben je in Duitsland belastingplichtig voor je woning. Vandaar dat je in Duitsland ook belasting verschuldigd bent vanwege gemeentelijke heffingen.

   Als het gaat om de inkomstenbelasting, heb je echter onder voorwaarden recht op hypotheekrente aftrek in Nederland. Dit betreft echter een ander soort belasting. Dit heeft namelijk niet direct met de gemeentelijke heffingen te maken. Dat de WOZ waarde / Waarde van de woning hiervoor aangegeven moet worden en deels de aftrek beperkt, lijkt mij niet tot dubbele heffing te leiden. Dit gebeurt in Nederland immers ook.

   Wellicht heb je wat aan mijn informatie. Wellicht vind je het ook nog interessant om mijn andere blog te lezen in verband met de nieuwe wetgeving in 2015: https://www.hetondernemersblog.nl/2014/heb-ik-nog-steeds-hypotheekrenteaftrek-voor-mijn-duitse-woning-in-2015-2/.

   Met vriendelijke groet,
   Ingmar Pondes

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *