Innovatiebox nu ook voor kleinere MKB bereikbaar!

Innovatiebox nu ook voor kleinere MKB bereikbaar!

Je kunt de innovatiebox claimen als je een bv hebt waarin je WBSO-subsidie claimt of een octrooi houdt. Daarmee heb je per saldo een belastingtarief van 5% over je innovatieve winst in plaats van 20 of 25%.

Dat is niets nieuws, de afgelopen jaren heb ik voor mooie grote MKB-bedrijven afspraken met de belastingdienst gemaakt die leiden tot belastingvoordelen van enkele honderd-duizenden euro’s tot meer dan € 1 miljoen.

Voor kleinere MKB-bedrijven of voor minder innovatieve bedrijven loonde het soms niet, omdat de kosten voor het maken van een individuele afspraak met de belastingdienst vaak groter waren dan de belastingvoordelen. Voor deze grote groep bedrijven is met ingang van 1 januari 2013 een eenvoudige regeling getroffen.

In een besluit is opgenomen dat bedrijven ervoor kunnen kiezen een forfait toe te passen. Dat forfait houdt in dat 25% van de fiscale winst van het bedrijf, met een maximum van € 25.000, standaard wordt toegerekend aan innovatie. Daarmee heeft dat bedrijf een belastingvoordeel van € 4.000 tot € 5.000 per jaar, gedurende een periode van 3 jaar. Aangezien het een forfait is, zijn er geen verdere voorwaarden aan verbonden anders dan de algemene voorwaarden dat er een nieuw immaterieel activum wordt ontwikkeld dat wordt ondersteund door WBSO of een octrooi.

Voorbeeld

Je ontwikkelt in 2012 (met slechts 100 WBSO-uren) een nieuw product. De totale winst van jouw onderneming overall bedraagt in 2013, 2014 en 2015 € 100.000 per jaar. Daarmee kun je in 2013, 2014 en 2015 elk jaar een belastingvoordeel van € 4.000 claimen. Dus met slechts 100 WBSO-uren heb je naast de daarbij behorende WBSO-subsidie, een extra netto belastingvoordeel van € 12.000. En daarvoor hoef je in feite niets te doen, anders dan het simpelweg verwerken in de aangifte vennootschapsbelasting over die jaren, de kosten zijn dus minimaal.

Als je vervolgens bijvoorbeeld in 2015 weer een nieuw product hebt ontwikkeld, kun je in 2016, 2017 en 2018 hetzelfde voordeel nogmaals claimen.

Mocht in één van die jaren jouw ontwikkelde product echt een cashcow worden, dan staat het je altijd vrij om alsnog individuele afspraken met de belastingdienst te maken die tot een veel groter belastingvoordeel kunnen leiden, aangezien het forfait met het plafond van € 25.000 dan niet meer geldt.

Conclusie

Jouw focus dient niet alleen vanuit commercieel oogpunt, maar zeker ook vanuit fiscaal oogpunt, te liggen op product- of procesinnovatie ondersteund door WBSO of een octrooi. Sinds 1 januari 2013 geldt dat dus ook voor kleinere MKB-bedrijven.

Auteur

Mark de Jonge

Directeur | Belastingadviseur BonsenReuling
Ik ben fiscaal jurist/belastingadviseur/ondernemer en als vennoot verbonden aan BonsenReuling.

Het vinden van creatieve oplossingen is mijn kracht en ik haal er enorme voldoening uit om voor mijn klanten pro actief alle fiscale kansen te benutten, eventuele risico’s uit te sluiten en hen in brede zin te adviseren bij ingrijpende ondernemersbeslissingen, zoals fusies, het opstarten van nieuwe activiteiten, bedrijfsopvolging, maar ook estate planning en pensioenplanning.

Gecombineerd met mijn ervaring in de woningcorporatie- en zorgsector, zet ik mijn fiscale kennis ook in om woningcorporatie- en zorginstellingen op een begrijpelijke, no-nonsense Achterhoekse manier te adviseren bij uiteenlopende fiscale kwesties.

  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *