Help, ik heb een werkgever in Duitsland!

Help, ik heb een werkgever in Duitsland!

Duitse werkgevers nemen steeds vaker ook Nederlandse werknemers in dienst. De ene keer is dit om daadwerkelijk in Duitsland te gaan werken, de andere keer is de werknemer aangenomen om te gaan werken op de Nederlandse markt. Het is ook mogelijk dat de werknemer deels in Duitsland werkt, en deels in Nederland en/of andere landen. Het werken buiten Nederland roept vaak vele vragen op, waarop niet altijd eenvoudig antwoord is te vinden. 

Complexe regelgeving

Waar betaal ik belasting? In welk land bouw ik mijn pensioen op? Waar moet ik premies betalen? Mag ik rijden in een Duitse auto van de zaak? Hoe zit het met mijn hypotheekrenteaftrek? Wat is mijn netto salaris?

De regelgeving bij het in dienst treden bij een Duitse werkgever is erg omvangrijk en complex. Het is daarnaast zeer afhankelijk van de specifieke situatie, hoe een en ander uit pakt. Gezien de talrijke mogelijkheden, kan ik in deze blog dan ook helaas geen antwoord geven op deze vragen voor alle concrete situaties. Wel ga ik proberen wat inzicht te verschaffen in de aandachtspunten.

Waar betaal ik belasting?

Bij het werken voor een Duitse werkgever betaal je in de meeste situaties belasting in Duitsland voor zover er daadwerkelijk in Duitsland gewerkt wordt. In Nederland betaal je meestal belasting voor zover er in Nederland of in andere landen gewerkt wordt.

Wanneer je dus volledig in Duitsland werkzaam bent, zal over het gehele inkomen ook in Duitsland belasting betaald moeten worden.

In het geval dat een werknemer in verschillende landen werkt, wordt de belastingplicht gesplitst. Indien een werknemer bijvoorbeeld deels in Duitsland (bijvoorbeeld 30%), deels in Nederland (bijvoorbeeld 50%) en deels in België (bijvoorbeeld 20%) werkt, dan is eenvoudig gezegd over 30% van het inkomen belasting in Duitsland verschuldigd en voor het overige in Nederland belasting verschuldigd.

Bijtelling auto van de zaak

Wanneer je een auto van de zaak privé gebruikt, betaal je hierover belasting in het land waar ook het loon belast is. Deze bijtelling wordt eventueel gesplitst over de verschillende landen, als in verschillende landen wordt gewerkt. Zo zal in bovenstaand voorbeeld 30% van de bijtelling van de auto conform de Duitse wetgeving vastgesteld moeten worden én wordt hierover in Duitsland belasting betaald. De overige 70% van de bijtelling wordt bepaald volgens de Nederlandse regels met Nederlandse belastingheffing tot gevolg. Het maakt hierbij niet uit welk kenteken de auto heeft (Duits of Nederlands).

Afhankelijk van de situatie moet ook nog worden gekeken naar bijzondere nationale wetgeving. Met name de Duitse wet is op onderdelen zeer specifiek, zeker indien er sprake is van woon-werkverkeer.

Duitse auto van de zaak en vrijstelling BPM

Naast loonbelasting die wordt geheven over het privégebruik van een auto, wordt in Nederland ook een ‘luxebelasting’ geheven bij de registratie van een auto op Nederlands kenteken; de BPM. Deze BPM wordt in het geval van een Nederlandse auto al bij de aankoop als nieuwe auto geheven. Bij de aankoop van een Duitse auto is aan de voet nog geen BPM geheven, maar is deze in principe wel verschuldigd indien een Nederlander met deze Duitse auto van de Nederlandse weg gebruik maakt.

Indien de auto echter voor een belangrijk deel ook buiten Nederland wordt gebruikt, is het mogelijk een vrijstelling van BPM aan te vragen. Het is eerst van belang te beoordelen of je in aanmerking komt voor deze vrijstelling en zo ja, deze vrijstelling vóór het gebruik van de Nederlandse weg ook daadwerkelijk aan te vragen.

Behoud ik recht op hypotheekrenteaftrek? 

Zolang een (voldoende groot) deel van het inkomen in Nederland belast is, blijft de hypotheekrenteaftrek in stand. Wel zal de omvang van de teruggaaf vaak wat lager zijn.

Wanneer je als werknemer volledig in Duitsland werkt, is het behouden van hypotheekrenteaftrek veel lastiger. Indien je een partner met belast inkomen hebt, kan vaak (een deel van) de rente bij de partner in aftrek worden gebracht. De omvang van de belastingteruggaaf kan echter lager zijn als de partner minder verdient. Wanneer geen hypotheekrenteaftrek mogelijk is, wordt deze niet afgetrokken hypotheekrente ondergebracht in de zogenaamde ‘stallingsregeling’.

Vanaf het belastingjaar 2014 is er een mogelijkheid om via een nieuwe regeling in het belastingverdrag Nederland-Duitsland de hypotheekrenteaftrek onder voorwaarden (deels) te behouden.

Waar ben ik sociaal verzekerd?

Wellicht één van de belangrijkste vragen. Dit gaat namelijk niet alleen om de vraag in welk land premies betaald moeten worden, maar ook in welk land aanspraak gemaakt kan worden op sociale voorzieningen zoals wettelijke ziektekostenverzekering, kinderbijslag en wettelijke pensioenopbouw.

Er bestaan veel regels om te bepalen in welk land je sociaal verzekerd bent. Vaak ben je in Nederland sociaal verzekerd als je meer dan 25% van je werkzaamheden in Nederland uitvoert of wanneer je door een Nederlandse werkgever (tijdelijk) wordt gedetacheerd in Duitsland. Indien je minder dan 25% van je tijd in Nederland werkt en niet wordt gedetacheerd zul je vaak in Duitsland sociaal verzekeringsplichtig worden.

Er bestaan veel verschillen tussen de Duitse en Nederlandse sociale verzekeringsregelgeving. Zo is de kinderbijslag in Duitsland vaak hoger (let wel op wanneer je kinderopvangtoeslag ontvangt) en is het pensioenstelsel heel anders opgebouwd. Ook is de zorgverzekering anders geregeld en is het belangrijk ervoor te zorgen dat je ook vergoeding krijgt voor medische kosten in Nederland, wat via CZ geregeld kan worden.

Let op bij pensioenopbouw

Zoals aangegeven is de pensioenopbouw in Duitsland heel anders dan in Nederland. Duitse werkgevers hebben vaak geen aanvullende pensioenregelingen, aangezien het wettelijke systeem al zorgt voor een inkomensafhankelijke opbouw. Daarom is het van belang goede afspraken omtrent het pensioen te maken als je als werknemer onder het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel valt.

Hoe zit het bij loondoorbetaling bij ziekte?

In Duitsland neemt een Krankenkasse de loondoorbetaling bij ziekte na 6 weken over. In Nederland wordt de loondoorbetaling pas na 2 jaar overgenomen. Indien je als werknemer onder de Nederlandse sociale zekerheid valt, zal een Duitse Krankenkasse de loondoorbetaling niet overnemen, omdat dit een Nederlandse aangelegenheid is. Vaak realiseert een Duitse werkgever dit niet, waardoor mogelijk discussie ontstaat.

En mijn arbeidsovereenkomst? 

Uiteraard is het ook van belang bij de arbeidsovereenkomst stil te staan. Zo is het juist in grensoverschrijdende situaties van belang afspraken goed vast te leggen, zeker wanneer je als werknemer in Nederland sociaal verzekerd blijft. Een arbeidsovereenkomst moet immers aansluiten op de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving en eventueel geldige CAO’s, waar een werkgever in Duitsland vaak geen kennis van heeft.

Tot slot

Hierboven heb ik een opsomming gegeven van een aantal van belang zijnde onderwerpen. Zoals al aangegeven is het onmogelijk uitputtend de regelgeving weer te geven, maar is het eigenlijk ook veel belangrijker om oplossingen te zoeken en alles gewoon goed (vanaf het begin) te laten regelen.

Als je vragen hebt over het bovenstaande of wanneer je vragen hebt over andere grensoverschrijdende aspecten, bel of mail mij of één van mijn collega’s van de Duitsland-Desk gerust.

Auteur

Ingmar Pondes

Directeur | Fiscalist BonsenReuling
Sinds 2001 ben ik werkzaam als fiscalist in de mkb-praktijk. Mijn hart ligt bij grensoverschrijdend werken en ondernemen (Nederland en Duitsland) en bij omzetbelastingvraagstukken.

 

13 reacties

 • Avatar

  Beste Lezer,

  Ik heb misschien de mogelijk om voor een periode van minimaal 3 maanden tot maximaal 1 jaar voor een duits ziekenhuis te werken. Maar de werkzamen zal ik vanuit mijn eigen huis (koophuis) in Nederland uitvoeren. Door middel van remote inloggen op netwerk in duitsland.
  Hoe gaat het nu werken met loonbelasting, sociale zekerheid en de zorgverzekering?

  De informatie hierover is nogal omslachtig en ik voorkomen later een grote belastingaanslag (in duits of NL) te krijgen.

  Alvast hartelijk dank,

  Groet,

  Sanne

  Beantwoorden
 • Avatar

  Beste heer Pondes,

  Indien ik in NL in de GBA ingeschreven blijf en in DLD ook op een adres sta ingeschreven omdat ik daar 5 dagen in de week werk, Moet ik in beide landen een verplichte ziektekostenverzekering hebben of kan ik bv. de NL verzekering stoppen omdat ik reeds (beter) verzekerd ben ik DLD.

  m.vr.gr. Marcel

  Beantwoorden
  • Ingmar Pondes

   Beste Marcel,

   Eerst moet worden vastgesteld in welk land je sociaal verzekerd bent, voordat goed antwoord op deze vraag gegeven kan worden. Het antwoord hierop is niet alleen afhankelijk van je woonplaats, maar ook van de werksituatie. Ten aanzien van de woonplaats geldt dat je in principe maar in 1 land formeel kunt wonen, wat ook afhankelijk is van je privé situatie (en niet alleen de werksituatie).

   Ik weet niet of er voor jou een A1 verklaring bij de SVB is aangevraagd. Zo ja, dan staat daarop in welk land je premieplichtig bent en vandaaruit kan ook worden gekeken hoe eea voor de ziektekostenverzekering geregeld moet worden.

   Indien je even wilt overleggen, bel gerust even onder 0545-46 36 26.

   Vriendelijke groet,
   Ingmar Pondes

   Beantwoorden
 • Avatar

  Hi Ingmar,

  Ik werk nu een half jaar voor een duitse werkgever fulltime. De werkgever en ik zijn beide niet bekend met het fenomeen buitenlandse medewerker of grensarbeider. Na een aantal maanden uitzoekwerk draag ik nu sociale lasten, verzekering en loonbelasting af in Duitsland.
  In het begin van dit jaar heb ik twee maanden uitkering in Nederland ontvangen, dus aan het eind van dit jaar zal het weer veel uitzoek werk zijn hoe ik alles moet invullen om te zorgen dat ik niet te zwaar belast ga worden. Nu doet het geval zich voor dat ik waarschijnlijk vanaf begin december 3 a 4 dagen vanuit huis zal werken, maar dan nog steeds met hetzelfde contract. Is het mogelijk te regelen dat ik gewoon weer in Nederland sociale lasten, loonbelasting en ziekte verzekering kan gaan doen? Ik vind het hier in Duitsland erg moeilijk, omslachtig en prijzig allemaal.
  Hoop van u te horen.

  Mvg
  Saskia

  Beantwoorden
  • Duitsland-desk

   Beste Saskia,

   Ervan uitgaande dat je in Nederland woont en vanaf december voor tenminste 25% van de werktijd in Nederland gaat werken (zoals met 3 a 4 dagen per week (?) het geval is), ben je vanaf dat moment weer sociaal verzekeringsplichtig in Nederland. Dit betekent voor je werkgever dat hij zich in Nederland (bij de belastingdienst) moet registreren om de sociale verzekeringspremies te kunnen afdragen, dus leidt voor de werkgever wel tot een extra administratieve last (hoewel te overzien). Belangrijk is ook dat werken vanuit huis door een medewerker goed moet worden ingestoken om een vaste inrichting (en daarmee belastingplicht van de werkgever voor bijvoorbeeld vennootschapsbelasting) in Nederland te voorkomen. We kunnen hier graag meer informatie over verstrekken en desgewenst eens met de werkgever in gesprek gaan om de aandachtspunten, opties en gevolgen te bespreken.

   Met vriendelijke groet,

   Susanne te Poele

   Beantwoorden
   • Avatar

    Hi Susanne,

    Dank je voor je antwoord. Ik begrijp dat er een andere werknemen ook vanuit nederland werkt met een duits contract. Zijn belasting en sociale zekerheden vanuit de werkgever worden geregeld via KPNG. Ik kan er dan vanuit gaan dat er iets geregeld is. Online vindt ik er allemaal erg onduidelijk. Ik vraag me dus af of ik iets zou moeten regelen met de duitse autoriteiten of alles uit handen geven.

    Mvg
    Saskia

    Beantwoorden
    • Duitsland-desk

     Afhankelijk van de afspraken die je daarover met je werkgever maakt, kan de adviseur van werkgever in principe alles voor je regelen. Mocht je dan nog steeds twijfelen over het feit of het goed geregeld is, kunnen wij graag met je meekijken. Bij enige omvang brengt een dergelijke second opinion wel kosten met zich mee. Afhankelijk van jouw wensen kunnen we daarvoor een offerte opstellen, zodat je vooraf weet waar je aan toe bent en met je werkgever kunt overleggen in hoeverre deze in de kosten van een second opinion tegemoet wil komen.

     Met vriendelijke groet,

     Susanne te Poele

     Beantwoorden
 • Avatar

  Hoi,

  Ik ga misschien in Duitsland bij een duitse werkgever werken. Is het dan zinvol om een leaseauto te accepteren? (150km enkele reis woon-werk)

  Ik heb ook een klein eigen administratiekantoor. Kan ik daar iets mee om de auto onder de Nederlandse 4% of 7% bijtelling te krijgen?

  Groet,

  Hans

  Beantwoorden
  • Ingmar Pondes

   Beste Hans,

   Of het zinvol is een leaseauto te accepteren hangt van een aantal aspecten af. Eventueel bijtelling vanwege woon-werk verkeer is inderdaad erg ongunstig gezien de grote afstand, maar wellicht is deze bijtelling nog te beperken.

   Of er via het administratiekantoor wat regelbaar is, hangt ook af van de omstandigheden.

   Wellicht is het meest wenselijk even vrijblijvend telefonisch een en amder kort door te spreken. Je kunt mij bereiken via telefoonnummer 0545-46 36 26.

   Met vriendelijke groet,
   Ingmar Pondes

   Beantwoorden
 • Avatar

  Waar kan ik vinden hoeveel ik van de Duitse belastingdienst terugkrijg voor de 2e woning die ik in Duitsland moet huren (700,-) om door de week in Duitsland te kunnen werken? Of weet u dat misschien?
  Alvast dank voor uw antwoord

  Beantwoorden
  • Ingmar Pondes

   Beste Hester,

   Zo’n vraag zou een Duitse steuerberater kunnen beantwoorden.
   Wij hebben goede contacten in Duitsland en kunnen desgewenst contactgegevens verstrekken.
   Stuur mij even een mail op i.pondes@bonsenreuling.nl of bel 0454-46 36 26 indien je dit wenst.

   Met vriendelijke groet,
   Ingmar Pondes

   Beantwoorden
 • Avatar

  Geachte heer Pondes,

  Grenspostadres.nl biedt sinds 2009 Postadressen aan in Nederlandse grensplaatsen, speciaal voor (vaak) Nederlandse inwoners en organisaties in de Belgische en Duitse grensstreek. Vaak bezoeken mensen onze website ook als ze nog niet verhuisd zijn.
  Aan onze website Grenspostadres.nl willen we graag een Blog toevoegen met een aantal artikelen over onderwerpen die interessant zijn voor Nederlanders in Duitsland en/of België, van het kopen van een huis in Duitsland tot verzekeringskwesties in België.

  Natuurlijk kunnen de schrijvers van de artikelen hun link plaatsen onderaan het artikel en iets schrijven over de eigen achtergrond en activiteit met een fotootje. Er wordt over een onderwerp maar één keer een artikel opgenomen.
  Zelf hebben we een concept klaar liggen over postperikelen na verhuizing met een lengte van 700 woorden, maar langer of korter is natuurlijk ook prima.

  De auteursrechten blijven uiteraard bij de auteur en we nemen copyright bepalingen op en zorgen voor een no-copy bescherming. We kunnen geschreven tekst laten redigeren als dat nodig is.

  Het is niet de bedoeling onze website uit te breiden tot een soort platform voor geëmigreerde Nederlanders, maar wel om onze bezoekers een aantal interessante artikelen aan te bieden en ze daardoor wat langer op de site te houden. We willen (als de auteur van een artikel daarmee akkoord gaan) wel de mogelijkheid bieden reacties te plaatsen waarvan een kopie naar de auteur gaat.

  Ik wil u uitnodigen hieraan mee te doen, met een interessant artikel voor Nederlanders in België en/of Duitsland.

  Graag hoor ik binnenkort van u.

  Met vriendelijke groet,

  Grenspostadres.nl

  Dolf Houwing.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *