Ga jij je incassobeleid aanpassen?

Ga jij je incassobeleid aanpassen?

Sinds 16 maart 2013 is in Nederland de betalingstermijn van facturen (voor een deel) vastgelegd in de wet. De betalingstermijnen tussen bedrijven (B2B) en tussen bedrijven en overheden zijn nu wettelijk bepaald waar vroeger alleen maar was opgenomen dat de termijn niet onredelijk mocht zijn.

Staat nu de hele wereld op de kop en is alles beter voor elkaar? Ik denk dat het meevalt, omdat te laat betalen van facturen niet altijd onwil is, zeker in deze tijd van recessie en crisis. Er is vanaf heden echter wel een duidelijk(er) wettelijk kader waarbinnen gehandeld dient te worden. Dit wettelijk kader schept mogelijkheden voor de onderneming om zonder tussenkomst van een deurwaarder of incassobureau zelf incassokosten in rekening te brengen. 

Belangrijkste wijzigingen

Wat is er nu gewijzigd? Tussen bedrijven dient een factuur binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te worden betaald indien er niets specifieks wordt overeengekomen. In een overeenkomst mag een maximale betalingsduur van 60 dagen worden afgesproken, langer is zeer uitzonderlijk en alleen toegestaan indien aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

De “strijd” met overheden is makkelijker geworden: facturen moeten binnen 30 dagen na ontvangst betaald worden, hiervan afwijken is nagenoeg niet mogelijk.

Wat als deze termijnen worden overschreden?

Betaalt jouw afnemer niet tijdig? Dan is het mogelijk om een standaardvergoeding voor incassokosten in rekening te brengen, ook als je niets hebt afgesproken over deze vergoeding! De hoogte van deze vergoeding is als volgt te bepalen:

Tabel incassokosten

Voorbeeld
Jouw klant betaalt een factuur van € 3.500 te laat, hierover mag je € 475 incassokosten in rekening brengen (€ 375 over het bedrag tot € 2.500 en € 100 voor het meerdere).

Wanneer in rekening brengen?

Incassokosten mag je in rekening brengen als jouw klant te laat is met betalen, je een aanmaning hebt verzonden en na deze aanmaning niet binnen 14 dagen is betaald. Ook de inhoud van de aanmaning is van belang, je moet minimaal opnemen:

  • de hoogte van de incassokosten indien niet tijdig wordt betaald
  • de betalingstermijn van de aanmaning van 14 dagen
  • de mededeling dat de incassokosten in rekening gebracht worden bij niet tijdige betaling

Ik ben benieuwd welke ondernemer de stoute schoenen aan durft te trekken en deze nieuwe regelgeving ook daadwerkelijk gaat toepassen!

Auteur

Rob Droppers

Senior teamleider | Accountant BonsenReuling
Ik ben als accountant betrokken bij zeer diverse cliënten binnen het MKB. Naast mijn werkzaamheden als accountant ben ik ook nauw betrokken bij automatisering en automatiseringsoplossingen, ook bij onze cliënten. Op allerlei gebieden vind ik het leuk mee te denken met onze cliënten: procesoptimalisatie, belastingbesparingen maar ook (actuele) informatievoorziening.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *