Fiscus jaagt op de auto van de zaak, gevolgen voor de werkgever

Fiscus jaagt op de auto van de zaak, gevolgen voor de werkgever

Geen bijtelling, dan mag de werknemer de auto niet (maximaal 500 km. per kalenderjaar) voor privédoeleinden gebruiken. Het hebben van een verklaring geen privégebruik en/of een sluitende kilometeradministratie is geen vrijwaring, zeker niet voor de werkgever. Dit kan de werkgever in een lastige positie brengen als de werkgever had kunnen weten dat de werknemer wel privé rijdt met de auto van de zaak! De naheffing kan dan bij de werkgever worden gedaan in plaats van bij de werknemer. Het is aan de werkgever om te controleren of er inderdaad niet teveel privé wordt gereden met de auto van de zaak.

Werkgever dient te controleren

Als een werknemer een auto van de zaak ter beschikking krijgt, dan kan de werknemer er voor kiezen om geen bijtelling op het loon te genieten. Voorwaarde is dat de werknemer de auto dan niet (maximaal 500 km. per kalenderjaar) voor privédoeleinden mag gebruiken. Dit moet de werknemer ook kunnen aantonen met bijvoorbeeld een rittenregistratie.

Als je nu denkt dat dit voldoende is en dat dit de verantwoordelijkheid van de werknemer is, dan heb je het mis. De werkgever is er verantwoordelijk voor om toe te zien op de rittenregistratie en dit bijvoorbeeld steekproefsgewijs te controleren met de agenda van de werknemer, nota’s van onderhoud aan de auto of boetes die bij de werkgever binnenkomen.

Hoe controleert de belastingdienst?

De belastingdienst heeft een aantal controlemechanismen voor het naleven van de regels. Zo beschikt men over mobiele controle apparatuur bij druk bezochte locaties zoals, woonboulevards, pretparken, grensovergangen, etc. Kentekens worden dan gescand om te zien of het een auto van de zaak betreft en vervolgens wordt de rittenadministratie opgevraagd.

Dit zelfde wordt gedaan met verkeersboetes en sinds kort ook met parkeergegevens. Staat de rit niet in de rittenadministratie, dan volgt er een naheffing met boetes.

Werknemer rijdt toch privé met de auto

Rijdt de werknemer toch privé met de auto van de zaak, dan volgt er een naheffing loonbelasting en premies volksverzekeringen, maar sinds 2013 ook voor de werkgeversbijdrage ZVW en premies werknemersverzekeringen. Die in dit geval door de werknemer moeten worden betaald. Dit kan het geval zijn als de belastingdienst de rittenadministratie afkeurt, maar ook als de werknemer de verklaring geen privégebruik gedurende het kalenderjaar intrekt.

Heeft de werkgever niet voldoende toezicht gehouden, bijvoorbeeld als er een verkeersboete binnenkomt op een niet werkdag, dan kan de naheffingsaanslag ook worden opgelegd richting de werkgever! Zorg er dus voor dat de rittenadministratie en het toezicht hierop op de rit is.

Auteur

Frank Harbers

Sinds 2002 ben ik werkzaam op het gebied van personeels- en salarisadministratie.

In de jaren ben ik gegroeid van salarisadministrateur naar een adviseur en procesbegeleider die de kansen en bedreigingen voor de klanten aangrijpt om ze te voorzien van een juist advies.

 

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *