Werkkostenregeling: zorg dat de cao-vergoeding buiten schot blijft!

Werkkostenregeling: zorg dat de cao-vergoeding buiten schot blijft!

In een cao worden nogal eens nettovergoedingen opgenomen. Binnen de werkkostenregeling vallen deze nettovergoedingen vaak in de vrije ruimte. Daardoor loop je als werkgever het risico dat je onnodig eindheffing van 80% gaat betalen, immers de vergoeding is eenvoudig uit de vrije ruimte te houden.

Gevolgen door de werkkostenregeling

De werkkostenregeling is verplicht in 2014. De werkkostenregeling komt in plaats van een groot aantal fiscale regels rondom vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. Er is een nieuwe vrijstelling van 1,4% (2013 1,6%) van de fiscale loonsom voor bepaalde vergoedingen en verstrekkingen (de vrije ruimte). Wel zijn er een aantal uitzonderingen ingevoerd. Dit betekent dat elke vergoeding of verstrekking een label dient te krijgen. Kunnen vergoedingen of verstrekkingen niet worden ondergebracht in de categorieën loon, nihilwaarderingen of gerichte vrijstellingen, dan vallen deze automatisch in de vrije ruimte of je belast deze bij de werknemer.

Vergoedingen en verstrekkingen onderbouwen

Indien een vergoeding niet kan worden onderbouwd met daadwerkelijk gemaakte kosten door de werknemer in een referte periode dan kan deze vergoeding in stand blijven, maar vult deze wel de vrije ruimte. Dit heeft als gevolg dat een werkgever eerder boven de vrije ruimte komt en daardoor 80% eindheffing over het meerdere dient af te dragen aan de belastingdienst.

Voorkomen

In de cao bouwnijverheid wordt aan een timmerman een gereedschapvergoeding van € 0,75 per gewerkte dag toegekend. Dit is per jaar tussen de € 150  en € 175 per werknemer, afhankelijk van het aantal dagen dat daadwerkelijk wordt gewerkt. Onderbouwen van deze vergoeding wordt in veel gevallen niet gedaan. Doe je niets dan komt deze vergoeding in de vrije ruimte, met als gevolg 80% eindheffing. Voorkom dit tijdig en laat een aantal werknemers gedurende drie perioden de bonnen bijhouden van het gereedschap dat zij zelf hebben aangeschaft en voor meer dan 90% zakelijk gebruiken. Dan mag je na invoering van de werkkostenregeling deze gereedschapvergoeding onbelast blijven geven, omdat het een vergoeding is voor zaken die tot het vermogen van de werkgever gaan behoren.

Een andere mogelijkheid volgens de cao bouwnijverheid is om de gereedschapvergoeding niet meer te geven, maar om het gereedschap ter beschikking te stellen. Als het gereedschap meer dan 90% zakelijk wordt gebruikt, dan blijft dit buiten schot van de werkkostenregeling!

Auteur

Frank Harbers

Sinds 2002 ben ik werkzaam op het gebied van personeels- en salarisadministratie.

In de jaren ben ik gegroeid van salarisadministrateur naar een adviseur en procesbegeleider die de kansen en bedreigingen voor de klanten aangrijpt om ze te voorzien van een juist advies.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *