Uw verzekering geschikt of ongeschikt?

Uw verzekering geschikt of ongeschikt?

In mijn vorige blog heb ik reeds gewezen op het belang van passende verzekeringen. Uw bedrijf is continu in beweging en uw verzekeringen moeten dus zo af en toe worden aangepast. Op deze wijze heeft u een adequate risicodekking en betaalt u ook niet teveel premie. In dit blog zal ik nog even ingaan op één specifieke verzekering voor u als ondernemer: de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Veel startende ondernemers zullen zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Op het moment dat u (deels) arbeidsongeschikt wordt, wilt u natuurlijk uw levensstandaard voort kunnen zetten. Hoe vervelend is het dan, wanneer blijkt dat uw verzekerde inkomen te laag is? Dit risico wilt u uiteraard liever niet lopen, vandaar ook het belang om de AOV zo af en toe tegen het licht te houden. Let hierbij dan op de volgende zaken:

  • De looptijd van uw polis: is het nodig dat u tot 67 jaar verzekerd bent of kunt u het met eigen middelen redden tussen de 60 en 67 jaar?
  • Het verzekerde bedrag: dit is sterk afhankelijk van uw inkomen en uw eventuele beschikbare vermogen in privé.
  • De wachttijd: is het nodig dat uw verzekering na 1 maand arbeidsongeschiktheid direct begint uit te keren of kan dit ook na 6 maand zijn?
  • Heeft u een gelijkblijvend verzekerd bedrag of wordt dit bedrag elk jaar geïndexeerd?

De bovenstaande zaken hebben grote invloed op de te betalen premies! Bekijk deze zaken dus goed en beoordeel of deze nog passen bij uw situatie. Mogelijk kunt u besparen op uw verzekeringsuitgaven. Besteedt echter wel voldoende aandacht aan het risico dat u wenst te verzekeren en kies nooit zomaar voor de goedkoopste oplossing.

Auteur

Rob Droppers

Senior teamleider | Accountant BonsenReuling
Ik ben als accountant betrokken bij zeer diverse cliënten binnen het MKB. Naast mijn werkzaamheden als accountant ben ik ook nauw betrokken bij automatisering en automatiseringsoplossingen, ook bij onze cliënten. Op allerlei gebieden vind ik het leuk mee te denken met onze cliënten: procesoptimalisatie, belastingbesparingen maar ook (actuele) informatievoorziening.

 

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *