Uniformering loonbegrip: ‘addertjes onder het gras!?’

Uniformering loonbegrip: ‘addertjes onder het gras!?’

Vanaf 2013 één loonbegrip, een kortere salarisspecificatie, kortom uniformering is makkelijker! Maar is makkelijker ook logisch? Is makkelijker duurder of goedkoper? De Wet Uniformering Loonbegrip kent een aantal ‘addertjes onder het gras’ waarvan je doordrongen moet zijn.

ULB

Per 1 januari 2013 treedt de Wet Uniformering Loonbegrip (ULB) in werking. Hierdoor worden de grondslagen voor het berekenen van de loonheffing (loonbelasting en premies volkszekeringen), de werknemersverzekeringen en de zorgverzekeringswet (ZVW) gelijk: het uniforme loonbegrip.

Dit heeft gevolgen voor een aantal bestanddelen in de salarisberekening:

Loonbestanddeel 2012 2013
Bijtelling auto van de zaak ZVW en loonheffing Werknemersverzekeringen,

ZVW en loonheffing

Levensloopregeling inleg Werknemersverzekeringen Geen
Levensloopregeling opname ZVW en loonheffing Werknemersverzekeringen,

ZVW en loonheffing

Hogere kosten

De werkgever gaat vanaf 2013 premies werknemersverzekeringen betalen over de bijtelling auto van de zaak. Dit betekent een stijging van de lasten indien het loon van de werknemer lager ligt dan het maximum premieloon (2013: € 50.853).

Doordat over de opname uit de levensloopregeling in 2013 premies werknemersverzekeringen verschuldigd is, betaalt een werkgever twee keer deze premies indien de inleg voor 2013 is geweest. Immers tot en met 2012 betaalt de werkgever over de inleg ook al premies werknemersverzekeringen.

In 2013 is de franchise ww-Awf afgeschaft. In 2012 betaalt de werkgever over het loon boven € 17.229 premie ww-Awf. Vanaf 2013 betaalt de werkgever over het gehele loon (tot het maximum premieloon) deze premie. Wel is de premie aanzienlijk verlaagd. Maar heeft een werkgever veel parttimers in dienst dan lag de loonsom in 2012 veelal onder € 17.229 en betaalt deze werkgever dus geen premie. Vanaf 2013 moet dit wel en worden de lasten hoger!

Vergeet ook de verzuimverzekeringen niet. Denk hierbij aan de ziekteverzuimverzekering, WIA/WGA hiaatverzekering, WGA eigen risicodrager verzekering e.d. Is de polis gebaseerd op een premie berekend over het huidige sociale verzekeringen loon, dan wordt deze in 2013 duurder indien er werknemers zijn met een auto van de zaak. Daarover ga je ook premie betalen. Het is verstandig om te kijken of de polissen nog actueel zijn. Wellicht is het verstandig om een andere loonsom te verzekeren, bijvoorbeeld brutoloon.

Goedkoper?

De vergoeding bijdrage zorgverzekeringswet zoals wij deze in 2012 kennen wordt een werkgeverslast in 2013, maar dit is het eigenlijk al. Dit betekent dat de werknemer geen loonheffing meer betaalt over deze bijdrage vanaf 2013. Is dit een voordeel voor de werknemer? Nee, helaas. De werknemer gaat namelijk meer loonheffing betalen over het reguliere loon.

Logisch

Door de uniformering van het loonbegrip wordt de grondslag voor uitkeringen hoger indien sprake is van een bijtelling auto van de zaak. Een werknemer gaat dan ook bijvoorbeeld een ww-uitkering ontvangen over de bijtelling auto van de zaak. Is dat logisch?

Of de Wet ULB logischer, goedkoper of duurder wordt verschilt per situatie. Makkelijker is het wel. Echter zal dit niet leiden tot administratieve lastenverlichting bij de werkgever. Immers worden alle salarisberekeningen al via software gedaan en leidt het aanpassen van de software niet tot administratieve lastenverlichting.

Auteur

Frank Harbers

Sinds 2002 ben ik werkzaam op het gebied van personeels- en salarisadministratie.

In de jaren ben ik gegroeid van salarisadministrateur naar een adviseur en procesbegeleider die de kansen en bedreigingen voor de klanten aangrijpt om ze te voorzien van een juist advies.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *