Twee keer betalen voor een uitzendkracht?

Twee keer betalen voor een uitzendkracht?

Veel ondernemers maken in financieel onzekere tijden graag gebruik van uitzendkrachten. Gaat de opdracht niet door, dan is één telefoontje naar het uitzendbureau voldoende om weer van de uitzendkracht af te komen. Probeer dat maar eens met werknemers die een vast of tijdelijk contract hebben!

Echter, ook bij uitzendkrachten is het belangrijk om je goed aan de bepaalde spelregels te houden. Voor je het weet moet je twee keer betalen voor dezelfde uitzendkracht. Hoe kan dit?

Als inlener van uitzendkrachten kun je aansprakelijk worden gesteld voor loonheffing en omzetbelasting die het uitzendbureau moet afdragen in verband met het uitgeleende personeel. Komt het uitzendbureau haar verplichtingen richting belastingdienst niet na, dan komt de belastingdienst het geld bij de inlener op halen.

Risico’s beperken
Hoe kun je nu het risico van de zogenaamde inlenersaansprakelijkheid beperken?

1. Vraag regelmatig aan het uitzendbureau om een (originele)verklaring van betalingsgedrag. Deze verklaring geeft aan dat het uitzendbureau alle aangegeven loonheffingen en omzetbelasting heeft betaald op het moment dat de verklaring wordt afgegeven. Deze verklaring is geen vrijwaring maar je hebt wel een goed beeld of het uitzendbureau haar verplichting richting de belastingdienst nakomt.

2. Hou zelf een goede administratie bij van de uitzendkrachten die je inleent, zoals een kopie van het paspoort, de geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning, het burgerservicenummer van de uitzendkracht, adresgegevens, gewerkte uren e.d.

3. Stort de loonheffing en/of omzetbelasting rechtsreeks op een aparte rekening van de belastingdienst.

4. Ook het gebruik van een zogenaamde G-rekening kan je beschermen tegen aansprakelijkheid. Je stort de loonheffing en/of omzetbelasting dan op een geblokkeerde rekening van het uitzendbureau.

G-rekening
In de praktijk zie ik dat veel ondernemers niet of te weinig geld op de G-rekening storten. Ook komt het voor dat ondernemers zich niet aan de administratieve verplichtingen houden die samenhangen met het storten op een G-rekening. Op deze wijze kun je alsnog aansprakelijk worden gesteld!

Vermoed je dat het uitzendbureau waarmee je samenwerkt op omvallen staat, stort dan nooit geld op de G-rekening. Indien er sprake is van een surseance van betaling of faillissement kan de belastingdienst de G-rekening eenzijdig opzeggen. Je denkt dan op de G-rekening te hebben gestort met de bijbehorende bescherming terwijl de belastingdienst alsnog bij u zal aankloppen!

Tot slot, werk samen met uitzendbureaus die zijn geregistreerd bij de Stichting Normering Arbeid.

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Reageer dan gerust.

Auteur

Wessel van Ee

Als senior belastingadviseur ben ik vele jaren werkzaam geweest op het gebied van fiscale advisering van MKB-bedrijven.

Mijn focus ligt op advisering op het gebied van vennootschapsbelasting, met name herstructureringen (bedrijfsopvolging, aan- en verkoop) maar ook estate planning en advisering op het gebied van pensioen van directeur groot-aandeelhouders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *