Sturend of stuurloos?

Sturend of stuurloos?

Veel bedrijven hebben beschikking over grote hoeveelheden gegevens met betrekking tot een juiste (financiële) aansturing. Toch wordt vaak nagelaten om deze gegevens om te zetten in informatie en te sturen op deze informatie. Dat kan veel geld kosten en in sommige gevallen zelfs een bedreiging zijn voor de continuïteit van een onderneming.

Wat maakt een bedrijf succesvol?
Veelal zijn dit voor de hand liggende factoren. Mijn ervaring is dat bijna alle ondernemers een aantal, voor hun branche, van toepassing zijnde factoren weten te benoemen. Denk hierbij aan onder andere marges of bezettingspercentages.

Een onderbelicht onderdeel bij veel ondernemers is vaak het werkkapitaal. Terwijl dit in deze tijd een van de belangrijkste aspecten kan zijn. De hoogte van het werkkapitaal kan antwoord geven op de volgende vragen:

Kunnen de rekeningen nog betaald worden (nu en over een korte tijd)?
Hoeveel van mijn financiële middelen zitten in mijn voorraad/debiteuren?
Is mijn onderneming op de juiste wijze gefinancierd?

Een voorbeeld
Een onderneming heeft voldoende vermogen op basis van stille reserves in de materiële vaste activa. (bezittingen die langer dan 1 jaar aan de onderneming zijn verbonden) Als gevolg van een aantal jaren met verliezen, zijn de op korte termijn te betalen bedragen hoger dan de op korte termijn te ontvangen bedragen. Dit kan soms zover gaan dat een faillissement aanstaande lijkt.

Oplossing
De oplossing voor de financiële crisis was vaak het bijfinancieren op basis van het vermogen. Die oplossing is in deze tijd een erg lastige geworden. Het sturen op werkkapitaal is naar mijn mening de oplossing. Het verlagen van de voorraden, het zo snel mogelijk innen van de debiteuren en het juist timen van het betalen van de crediteuren kan al snel leiden tot een grote verbetering van de financiële positie. Uiteraard kan dit niet alle problemen voorkomen maar wel een hele verbetering teweeg brengen.

In onze dagelijkse advisering besteden wij veel aandacht aan de ontwikkelingen van het werkkapitaal. Hierbij stellen wij belangrijke factoren vast. In ieder geval maandelijks worden deze factoren gepresenteerd en inhoudelijk besproken. Alles wat aandacht krijgt groeit, en dat geldt in deze situatie zeker ook!

Auteur

Stefan Klijn

Directeur | Accountant BonsenReuling
Mijn werkzaamheden bestaan als accountant vooral uit bedrijfseconomische en fiscale advisering. Denk daarbij aan bedrijfsopvolging, -waardering en -overdracht/verkoop.

Het is mijn ambitie om inzicht te verschaffen in vaak complexe vraagstukken waarbij zeker niet alleen de financiële of fiscale kant van een vraagstuk aan de orde komt. De menselijke factor is heel vaak een zeer belangrijk onderdeel van de verschillende trajecten.

   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *