Pensioenrisico’s in de hand?

Pensioenrisico’s in de hand?

Per 1 januari 2014 moeten alle pensioenregelingen aan de nieuwe pensioenwetgeving voldoen. Dat is voor u een kans om de pensioenregeling voor uw werknemers te ‘updaten’ naar een pensioenregeling met toekomstperspectief!

Wat is daarvoor nodig:

  • Aandacht voor de financiële haalbaarheid van de pensioenregeling nu en in de toekomst. U wilt immers een regeling die goed is voor uw werknemers, maar niet als een “molensteen” om uw nek hangt!
  • Inzicht in de pensioenrisico’s, zoals een eventuele onderdekking van het partnerpensioen of bijbetalingsverplichtingen bij waardeoverdrachten van ex-werknemers
  • Een pensioenleeftijd die meebeweegt met de wettelijke pensioenleeftijd

Het pensioen an sich is al een risico. Pensioenlasten nemen alleen al toe met de stijging van de leeftijd van uw werknemers en de ontwikkeling van de leeftijdsverwachting in Nederland. Wat zijn de kosten van de pensioenregeling voor uw werknemers ten opzichte van de loonsom en hoe ontwikkelt zich dat in de toekomst? Is een switch van middelloonregeling naar beschikbare premieregeling gewenst om de toekomstige pensioenlasten beter te beheersen?

De Pensioen-desk van BonsenReuling licht graag de pensioenregeling op deze aspecten voor u door op basis van no cure no pay. Wilt u hierover meer weten, neem dan contact met ons op of check onze website www.bonsenreuling.nl

Auteur

Wessel van Ee

Als senior belastingadviseur ben ik vele jaren werkzaam geweest op het gebied van fiscale advisering van MKB-bedrijven.

Mijn focus ligt op advisering op het gebied van vennootschapsbelasting, met name herstructureringen (bedrijfsopvolging, aan- en verkoop) maar ook estate planning en advisering op het gebied van pensioen van directeur groot-aandeelhouders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *