Lenteakkoord: more = more

Lenteakkoord: more = more

Less is more, maar voor 2012 geldt more is more.
In het lenteakkoord is een extra werkgeversheffing opgenomen die een werkgever in 2013 dient af te dragen voor werknemers (ook directeur-grootaandeelhouders) die in 2012 meer dan € 150.000 verdienen. De heffing is 16% over het loon boven € 150.000.

Over welk loon moet ik betalen?

De grondslag voor de extra werkgeversheffing is loon voor de loonheffingen.

Dit betekent dat de bijtelling auto van de zaak tevens onderdeel uitmaakt van het loon voor de bepaling van de € 150.000-grens!

Hoe kan ik werkgeversheffing voorkomen?

Less = less. Verdient de werknemer € 150.000 of minder, dan betaalt u géén extra werkgeversheffing. Als het niet lukt om volledig onder genoemd bedrag te blijven, dan is het beperken van het salaris ook zinvol. Voor elke euro minder loon bespaart u immers 16 cent!

Mag ik het loon verlagen?

Het reguliere loon van de werknemer mag u op basis van het wetsvoorstel niet verlagen. Wel kunt u bonussen, tantièmes e.d. uitstellen. Verder kan het aantrekkelijk zijn om een eigen bijdrage pensioen en/of eigen bijdrage auto van de zaak te verwerken. Hierdoor wordt het loon voor de loonheffingen lager en kunt u de extra werkgeversheffing beperken of zelfs voorkomen. Tevens kan gedacht worden aan de mogelijkheid van een salary split, indien er sprake is van een onderneming in het buitenland.

Auteur

Frank Harbers

Sinds 2002 ben ik werkzaam op het gebied van personeels- en salarisadministratie.

In de jaren ben ik gegroeid van salarisadministrateur naar een adviseur en procesbegeleider die de kansen en bedreigingen voor de klanten aangrijpt om ze te voorzien van een juist advies.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *