Innovatie is fiscaal nu wel erg lucratief!

Innovatie is fiscaal nu wel erg lucratief!

Ik hoor nog steeds te vaak van ondernemers “ik doe niets met de WBSO want het is teveel rompslomp met uren bijhouden enzo” of  “ik ben volgens mij niet innovatief genoeg voor de innovatiebox”.

Ondernemers, word wakker!!

Tip 1: er zijn goede subsidie-adviseurs die je bijna alle werk uit handen kunnen nemen op no cure no pay basis, dus als het niets oplevert, kost het ook niets. Dus schakel een goede subsidie-adviseur in en laat die zorgen dat de WBSO-aanvragen strak en efficiënt de deur uitgaan en er ook goede nazorg wordt verleend voor wat betreft administratieve ondersteuning.

Tip 2: je bent veel sneller innovatief dan je denkt. Als je iets technisch vernieuwends doet voor jouw bedrijf (dus of de buurman het misschien al lang kan is niet van belang!), kwalificeer je al voor de WBSO. En kwalificeer je voor de WBSO, dan kwalificeer je automatisch ook voor de Research & Development Aftrek (hierna: RDA) en de innovatiebox.

Dus, je doet jezelf echt tekort als je hier niets mee doet. Het fiscale voordeel is zo groot dat het je in een slechte concurrentiepositie kan brengen als je hier niet aan meedoet.

Voorbeeld:
Jouw B.V. heeft een omzet van € 2.000.000, loonkosten van € 1.000.000, overige kosten van € 600.000, dus een winst voor belasting van € 400.000.

Als je mijn advies opvolgt en begint met de WBSO-aanvraag, kun je je voordeel als volgt berekenen:

WBSO
Stel aantal WBSO-uren is 4.000 en WBSO uurloon is € 50. Het S&O-loon is dan € 200.000 en de WBSO subsidie bedraagt 50% (% 2011) daarvan, dus een bedrag van € 100.000. De loonkosten dalen daarmee met € 100.000, dus is wel extra vennootschapsbelasting van € 25.000 verschuldigd.

Al met al levert de WBSO een netto voordeel op van € 75.000 per jaar.

RDA
Stel 20% van de kosten (minus de loonkosten die zijn uitgezonderd) kwalificeren als innovatieve kosten, dan is over deze € 120.000, 40% extra aftrekbaar, dus een extra aftrekpost van € 48.000.

Al met al levert de RDA een netto voordeel op van € 12.000 per jaar.

Innovatiebox
Stel dat met de belastingdienst kan worden afgedeald dat 25% van de fiscale winst in de innovatiebox valt. Deze innovatieve winst bedraagt dan € 125.000 (25% van € 500.000 winst na WBSO) en is dan belast met 5% vennootschapsbelasting in plaats van 25%. Het voordeel is dan 20% x € 125.000 = € 25.000.

Al met al levert de innovatiebox een netto voordeel op van € 25.000 per jaar.

Let op: als je de 3 faciliteiten bij elkaar telt, heb je een netto voordeel van maar liefst € 112.000 (!) per jaar. En dit is geen fabeltje, maar gewoon een kwestie van DOEN!

Auteur

Mark de Jonge

Directeur | Belastingadviseur BonsenReuling
Ik ben fiscaal jurist/belastingadviseur/ondernemer en als vennoot verbonden aan BonsenReuling.

Het vinden van creatieve oplossingen is mijn kracht en ik haal er enorme voldoening uit om voor mijn klanten pro actief alle fiscale kansen te benutten, eventuele risico’s uit te sluiten en hen in brede zin te adviseren bij ingrijpende ondernemersbeslissingen, zoals fusies, het opstarten van nieuwe activiteiten, bedrijfsopvolging, maar ook estate planning en pensioenplanning.

Gecombineerd met mijn ervaring in de woningcorporatie- en zorgsector, zet ik mijn fiscale kennis ook in om woningcorporatie- en zorginstellingen op een begrijpelijke, no-nonsense Achterhoekse manier te adviseren bij uiteenlopende fiscale kwesties.

  

8 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *