Horizontaal toezicht werkt!

Horizontaal toezicht werkt!

In 2010 sloot BonsenReuling een convenant horizontaal toezicht (HT) met de Belastingdienst. Wij als kantoor geloven in de meerwaarde van dit convenant, de afgelopen weken heeft dit dan ook geresulteerd in een zeer positief resultaat voor één van onze cliënten.

Wat is horizontaal toezicht?
De Belastingdienst is sinds enkele jaren bezig met de implementatie van HT. HT is gebaseerd op wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst. In ruil voor openheid en transparantie vanuit de ondernemer en de adviseur, garandeert de Belastingdienst snelle afhandeling van aangiften, verzoeken en/of vragen. Een ander belangrijk voordeel van HT is zekerheid over het verleden. De ondernemer heeft dus niet meer te maken met controles achteraf en weet direct waar hij aan toe is.

De belastingdienst kan het ook leuker maken – een voorbeeld
Een cliënt (met een HT convenant) heeft het net als veel andere ondernemers moeilijk in deze tijden van crisis. Het afgelopen boekjaar is dan ook afgesloten met een fors verlies. Hierdoor was er behoefte aan kredietruimte.

In plaats van de gebruikelijk weg te bewandelen en de bankier te verzoeken om uitbreiding van de kredietfaciliteit, probeerden we iets nieuws! We kozen ervoor om samen met de cliënt snel een aangifte vennootschapsbelasting in te dienen en in het kader van HT verzochten we de Belastingdienst om spoedige afhandeling van deze aangifte.

De cliënt had recht op verrekening van het verlies met winsten uit het verleden, de zogenaamde carry-back, waardoor er recht was op een bedrag van circa € 300.000. In situaties zonder HT duurt het soms maanden of jaren voordat alle aanslagen definitief zijn en de carry-back in gang gezet kan worden. Het duurt dus altijd lang voordat er daadwerkelijk geld ontvangen wordt van de belastingdienst.

Onder HT lijkt dit (in ieder geval in deze casus) tot het verleden te behoren. Door proactief met de belastingdienst te communiceren is het mogelijk gebleken dat onze cliënt binnen drie weken een bedrag van circa € 300.000 heeft kunnen bijschrijven op zijn bankrekening!

Door deze oplossing is de cliënt op meerdere manieren geholpen:

• snel de beschikking over extra liquide middelen waar zonder een HT convenant soms maanden of jaren op gewacht moet worden;

• geen extra rentelasten vanwege uitbreiding van het krediet, zonder al te veel moeite toch een leuke besparing over een bedrag van circa € 300.000;

• in deze onzekere tijden snel duidelijkheid over de ingediende aangifte vennootschapsbelasting zonder het risico te lopen dat de ontvangen gelden in de toekomst terugbetaald moeten worden.

De proactieve samenwerking biedt zoals u ziet ook kansen voor ondernemers! De Belastingdienst maakt het dus niet alleen makkelijker maar ook leuker.

Enthousiast geworden?
Naar aanleiding van deze casus ook enthousiast geworden? Reageer, of kijk voor meer informatie over horizontaal toezicht op de website van BonsenReuling.

Auteur

Rob Droppers

Senior teamleider | Accountant BonsenReuling
Ik ben als accountant betrokken bij zeer diverse cliënten binnen het MKB. Naast mijn werkzaamheden als accountant ben ik ook nauw betrokken bij automatisering en automatiseringsoplossingen, ook bij onze cliënten. Op allerlei gebieden vind ik het leuk mee te denken met onze cliënten: procesoptimalisatie, belastingbesparingen maar ook (actuele) informatievoorziening.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *