Financiering GO!

Financiering GO!

In deze tijden zijn de geluiden vaak niet positief over het verkrijgen van de benodigde middelen voor het financieren van ondernemingen. Helaas worden een aantal mogelijkheden vaak over het hoofd gezien. Dit komt veelal omdat deze regelingen niet bekend zijn, soms zelfs niet bij een deel van de banken.

Een van de meest voorkomende problemen bij groeiende ondernemingen is dat de onderliggende zekerheden onvoldoende zijn. Dit kan komen door het interen vanuit een aantal mindere jaren of omdat aan bijvoorbeeld debiteuren of voorraden door de bank een dekking van minder dan 100% wordt toegekend. Dit dekkingstekort is vaak de angel in financieringsaanvragen.

Onder andere via agentschap.nl zijn een aantal faciliteiten beschikbaar gericht op de financiering van groei, waarbij een tekort aan zekerheden kan worden verholpen. 50% zekerheid kan worden gevonden in de GO financiering. Uiteraard zitten hier een aantal voorwaarden aan vast, maar zeker voor groeiende bedrijven kan dit een oplossing zijn.

Daarnaast zijn er speciale regelingen voor innovatieve investeringen, maar bij echte innovaties zijn er vaak ook subsidiemogelijkheden. Het voordeel van subsidies ligt uiteraard voor de hand: zolang er wordt voldaan aan de voorwaarden van de subsidie, dan hoeft deze in tegenstelling tot een lening niet te worden terugbetaald.

Het loont dus om verder te kijken dan de traditionele vormen zoals die vaak ‘standaard’ worden aangeboden. Zowel op financieringsgebied als subsidiegebied heeft BonsenReuling een aantal samenwerkingsverbanden die resultaten hebben geboekt op deze gebieden.

Mocht u tegen dit soort vraagstukken aanlopen, dan zullen wij graag met raad en daad bijstaan want uiteindelijk moet de uitkomst van de aanvraag een GO zijn!

Auteur

Stefan Klijn

Directeur | Accountant BonsenReuling
Mijn werkzaamheden bestaan als accountant vooral uit bedrijfseconomische en fiscale advisering. Denk daarbij aan bedrijfsopvolging, -waardering en -overdracht/verkoop.

Het is mijn ambitie om inzicht te verschaffen in vaak complexe vraagstukken waarbij zeker niet alleen de financiële of fiscale kant van een vraagstuk aan de orde komt. De menselijke factor is heel vaak een zeer belangrijk onderdeel van de verschillende trajecten.

   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *