De vis wordt duur betaald!

De vis wordt duur betaald!

Mogen de werknemers producten uit eigen bedrijf kopen tegen gereduceerde prijzen, dan kan dit duur komen te staan bij invoering van de werkkostenregeling.

Geen werkkostenregeling (oude regeling)

Als werkgever mag je de werknemers een korting of een vergoeding geven bij aankoop van producten uit eigen bedrijf. Hier zijn wel regels aan verbonden. Zo mag de korting of vergoeding per product niet meer dan 20% van de waarde in het economisch verkeer zijn en tot maximaal € 500 per jaar. Bovendien mag het product niet branchevreemd zijn.

Voorbeeld
De verkoopwaarde van een product is € 250. De maximale korting of vergoeding die je mag geven is
€ 50. Geef je meer korting of een hogere vergoeding, dan leidt dit tot heffing van loonheffingen bij de werknemer.

Tip!
De maximale vrijstelling van € 500 per jaar mag worden verhoogd met het onbenutte deel uit de twee voorgaande kalenderjaren.

Wel werkkostenregeling

Binnen de werkkostenregeling is het voordeel dat de werknemer heeft bij aankoop van producten uit het eigen bedrijf loon voor de werknemer. Dit betekent dat de werknemer over de volledige korting of vergoeding loonheffingen dient te betalen. Let op! De werkgever betaalt over het voordeel dus ook premies werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet, maar je kunt de korting of vergoeding ook onderbrengen in ‘de vrije ruimte’.

Wat is die ‘vrije ruimte’? Dit is nu 1,4% van de fiscale loonsom van het bedrijf. Is de vrije ruimte nog niet volledig benut, dan blijft de korting op producten uit het eigen bedrijf een aantrekkelijke regeling.

Tip!
Als werkgever mag je zelf de hoogte van de korting bepalen, er is dus geen maximum.

Wij hebben al een regeling voor producten uit het eigen bedrijf

Biedt de vrije ruimte voldoende mogelijkheden om de regeling in stand te houden, dan kan de regeling in stand blijven èn blijft deze belastingvrij.

Leidt het totaal aan kortingen of vergoedingen tot een overschrijding van de vrije ruimte, dan doe je er verstandig aan om na te gaan of het mogelijk is om de regeling af te schaffen.

Auteur

Frank Harbers

Sinds 2002 ben ik werkzaam op het gebied van personeels- en salarisadministratie.

In de jaren ben ik gegroeid van salarisadministrateur naar een adviseur en procesbegeleider die de kansen en bedreigingen voor de klanten aangrijpt om ze te voorzien van een juist advies.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *